BOOK: PHẬT GIÁO MẬT TÔNG KIM CANG THỪA CHÚ GIẢI – THÍCH LINH QUANG

Sách PDF

BOOK: PHẬT GIÁO MẬT TÔNG KIM CANG THỪA CHÚ GIẢI – THÍCH LINH QUANG

0 Comments 09 February 2016

Mật Tông chính là Kim Cang Thừa, duyên sanh ở Ấn Ðộ, là thời kỳ cuối cùng của đại thừa Phật giáo thuộc hệ mật thừa, hay còn gọi là chân ngôn tông. Theo lịch sử Phật giáo Ấn Ðộ, Phật giáo có bốn giai đoạn phát triển từ nguyên thủy Phật giáo, bộ phái Phật giáo, đại thừa Phật giáo và hậu kỳ Kim Cang Thừa. Ðến công nguyên thế thứ 13, Mật Tông dần dần thất truyền, chỉ lưu lại ở các bản kinh Vi Ðà cổ, bộ Kinh ảnh huởng rất lớn trong tông phái triết học xã hội Ấn Ðộ… THÍCH LINH QUANG.

Continue Reading

BOOK: LUẬN VỀ NHÂN QUẢ – THÍCH CHÂN QUANG

Sách PDF

BOOK: LUẬN VỀ NHÂN QUẢ – THÍCH CHÂN QUANG

0 Comments 09 February 2016

Luật Nhân Quả Nghiệp Báo đã được nói đến tại Ấn Độ trước khi đức Phật ra đời và nó trở thành một giáo lý quan trọng của đạo Phật. Điều này nói lên hai ý nghĩa: - Một, những Đức Phật quá khứ, những vị Bích Chi Phật đã từng tuyên giảng về Nghiệp Báo và giáo lý này lan truyền đến Phật Thích Ca. - Hai, đối với những giáo lý sẵn có, nếu là chân lý, luôn luôn được đạo Phật chấp nhận và phát huy, nếu phi chân lý, sẽ bị đạo Phật loại trừ. Đây là tinh thần khách quan bao dung của Đạo Phật... THÍCH CHÂN QUANG.

Continue Reading

BOOK: TỐI THƯỢNG THỪA LUẬN – HT. THÍCH THANH TỪ

Sách PDF

BOOK: TỐI THƯỢNG THỪA LUẬN – HT. THÍCH THANH TỪ

0 Comments 09 February 2016

Tập luận này có ba phần : Phần đầu là của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, phần thứ hai và thứ ba là của Thiền sư Hoàng Bá. Phần đầu hẳn là tên “TỐI THƯỢNG THỪA LUẬN”, phần thứ hai tên “TRUYỀN TÂM PHÁP YẾU”, phần thứ ba tên “HOÀNG BÁ ĐOẠN TẾ THIỀN SƯ UYỂN LĂNG LỤC”. Hai phần sau do Thiền sư Hoàng Bá nói ra, ông cư sĩ Bùi Hưu ghi chép lại. Rốt sau là tiểu sử Thiền sư Hoàng Bá... HT. THÍCH THANH TỪ

Continue Reading

BOOK: LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI – PATRUL RINPOCHE

Sách PDF

BOOK: LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI – PATRUL RINPOCHE

0 Comments 09 February 2016

... Một khi thị kiến thiêng liêng đã trở thành một kinh nghiệm sống thực thì tiến trình tu tập của giai đoạn thành tựu được hoàn tất, và sau đó, hành giả có thể đi sâu hơn vào các chứng nghiệm bằng cách tu tập dựa trên các năng lực vi tế (subtle energies) của thân, qua việc làm chủ hơi thở, qua những tư thế của thân cùng các pháp môn du già khác... Trong các giai đoạn phát triển và thành tựu, ta đạt được trí tuệ chói ngời (dpe’i ye shes) nhờ vào những kinh nghiệm thiền định để chỉ cho ta thấy đâu là bản tánh của tâm... PATRUL RINPOCHE

Continue Reading

BOOK: ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH – HT. THÍCH TRÍ TỊNH (VIỆT DỊCH)

Sách PDF

BOOK: ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH – HT. THÍCH TRÍ TỊNH (VIỆT DỊCH)

0 Comments 08 February 2016

... Hoa Nghiêm tiếng Phạn là Avatamsaka, có nghĩa là đóa hoa thanh khiết tuyệt đẹp nhất trần gian, ngát hương khắp mười phương các cõi pháp giới. Tư tưởng Hoa Nghiêm trình bày vạn pháp do tâm sanh. Tâm là thực thể của vạn pháp. Tâm vọng thì vạn pháp hoạt hiện sai biệt hình hình sắc sắc, trùng trùng duyên khởi, cái này có cái kia có và ngược lại, như lưới đế châu. Tâm chơn thì pháp giới tánh với Tâm là một, vạn pháp đồng nhất thể... HT. THÍCH TRÍ TỊNH Việt dịch.

Continue Reading

BOOK: BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH TRỰC CHỈ ĐỀ CƯƠNG – THÍCH TỪ THÔNG

Sách PDF

BOOK: BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH TRỰC CHỈ ĐỀ CƯƠNG – THÍCH TỪ THÔNG

0 Comments 08 February 2016

... Bát Nhã Ba La Mật, với nhà Phật học được xem là thứ trí tuệ cứu kính, so với các trí tuệ. Xử dụng trí tuệ đáo bỉ ngạn, con người có khả năng nhận thức thế giới, thông qua ngũ nhãn của mình. Khi đề cập thứ trí tuệ cứu kính, nhà Phật ít dùng từ trí tuệ theo nghĩa thông thường. Để chỉ thứ trí tuệ độc đáo cứu kính ấy, nhà Phật thường xử dụng nguyên âm bằng cái từ Bát Nhã. Nói đến Bát Nhã, người Phật học hiểu ngay là thứ trí tuệ độc đáo cứu kính, có khả năng nhận thức vũ trụ nhân sinh... THÍCH TỪ THÔNG.

Continue Reading

BOOK: HÀNH TRÌ GIÁC NGỘ – TULKU THONDUP RINPOCHE

Sách PDF

BOOK: HÀNH TRÌ GIÁC NGỘ – TULKU THONDUP RINPOCHE

0 Comments 08 February 2016

Tôi muốn giới thiệu với các bạn một số điểm về việc vận dụng những hoạt động hằng ngày của chúng ta như sự thực hành Giáo pháp và làm cho sự thực hành Giáo pháp được hiệu quả. Theo kinh điển mật truyền của Phật giáo, bản tâm, hay tâm không bị lừa dối, chính là Phật tánh. Nhưng khuôn mặt thật tánh của tâm bị che ám bởi vô minh và cảm xúc nhiễm ô, giống như mặt trời bị mây đen che phủ... TULKU THONDUP RINPOCHE

Continue Reading

BOOK: GIÁO HUẤN DAKINI – YESHE TSOGYAL

Sách PDF

BOOK: GIÁO HUẤN DAKINI – YESHE TSOGYAL

0 Comments 08 February 2016

Giáo huấn Dakini là một tuyển tập những lời khai thị từ một số “kho tàng giáo lý” được phát hiện hay còn được gọi là terma. Bao gồm những giáo huấn khẩu truyền về thực hành Giáo Pháp của Guru Rinpoche (Liên Hoa Sanh) đã ban khi Ngài ở Tây Tạng vào thế kỷ thứ 9. Những khai thị này được ghi chép bởi vị đệ tử chính của Ngài, Dakini Yeshe Tsoygal, công chúa xứ Kharchen... Dịch giả ERIK PEMA KUNSAN.

Continue Reading

BOOK: ĐỨC PHẬT ĐÃ DẠY NHỮNG GÌ – WALPOLA RAHULA

Sách PDF

BOOK: ĐỨC PHẬT ĐÃ DẠY NHỮNG GÌ – WALPOLA RAHULA

0 Comments 08 February 2016

... Cuốn sách nhỏ này trước hết dành cho độc giả trí thức chưa có hiểu biết đặc biệt gì về Phật pháp, mà muốn biết thực sự đức Phật đã dạy những gì. Nhắm vào hạng người này, tôi đã cố trình bày gọn và trực tiếp, những lời của chính đức Phật đã dạy, như được thuật lại trong Tam tạng Pàli mà các học giả đều xem là tư liệu cổ xưa nhất còn tồn tại về giáo lý Phật. Tài liệu và những trích dẫn trong sách này đều rút từ tạng kinh ấy. Chỉ có vài chỗ tôi sử dụng những trước tác thuộc hậu kỳ... WALPOLA RAHULA.

Continue Reading

BOOK: ĐỐ VUI PHẬT PHÁP DÀNH CHO THIẾU NHI – DIỆU KIM

Sách PDF

BOOK: ĐỐ VUI PHẬT PHÁP DÀNH CHO THIẾU NHI – DIỆU KIM

0 Comments 08 February 2016

... Lớp trẻ là tương lai của xã hội, tương lai của Phật pháp. Các em không những cần được chăm sóc đầy đủ về dinh dưỡng, mà còn về trí tuệ, tâm hồn, đạo đức để có một sức đề kháng trước cái xấu, cái ác. Phật giáo đang góp phần tích cực vào công cuộc giáo dục đó... Diệu Kim.

Continue Reading

More Videos

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes