GIÁC NIỆM

Thơ ca

GIÁC NIỆM

No Comments 07 October 2012

Chánh tâm, Chánh giác, thường Chánh niệm, Tuỳ tâm hẹp rộng Chánh pháp hòa, Niệm niệm, sát na không ngừng nghỉ, Hoá độ vô biên chủng tử tâm. (Hoa Tâm Cư Sĩ)

Continue Reading

CON THUYỀN HOA TÂM

Thơ ca

CON THUYỀN HOA TÂM

No Comments 06 October 2012

Thuyền cập bến chở người Duyên hợp! Cùng dạo chơi giữa chốn “Nhân gian”, Trời đất rộng so Tâm Thuyền rộng, Chở bao nhiêu khách vẫn không sờn!... (Hoa Tâm cư sĩ)

Continue Reading

SÁM HƯƠNG LINH (NGHIỆP CHẾT NƯỚC)

Thơ ca

SÁM HƯƠNG LINH (NGHIỆP CHẾT NƯỚC)

No Comments 22 August 2012

Kính lạy Phật từ bi cứu khổ, Phát thần oai tế độ chúng sinh. Năm xưa vương vấn tội tình, Bỏ thân chết dưới dòng xanh nước đầy...

Continue Reading

CHIÊU HỒN CA

Thơ ca

CHIÊU HỒN CA

No Comments 20 August 2012

Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt - Toát hơi may lạnh ngắt xương khô - Não người thay buổi chiều thu - Ngàn lau bạc trắng, lá ngô đồng vàng.

Continue Reading

CHÁNH NIỆM

Thơ ca

CHÁNH NIỆM

No Comments 27 May 2012

Thiền trụ đứng vững vàng, Như dũng tướng hiên ngang. Bát phong xuy bất động, Chánh niệm vững tâm an.

Continue Reading

THƠ

Thơ ca

THƠ

No Comments 12 September 2011

Tháng giêng nắng rọi sau chùa, Áo nâu thấp thoáng vẫy mùa lên xanh. Ai về Yên Tử vàng hanh, Tiếng chuông rơi giữa tơ mành trầm luân.

Continue Reading

CHÙM THƠ “THIỀN” TRÍ HẢI

Thơ ca

CHÙM THƠ “THIỀN” TRÍ HẢI

No Comments 12 September 2011

Một chiếc giày rơm chứa đất trời, Chân Thiền không dấu bước muôn nơi, Hồ Tăng bóng cũ dường đâu đấy, Mắt biếc hoành mi thấu triệt đời.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes