BOOK: VÔ NIỆM “PHÁP BẢO ĐÀN KINH” – D.T. SUZUKI

Sách PDF

BOOK: VÔ NIỆM “PHÁP BẢO ĐÀN KINH” – D.T. SUZUKI

No Comments 11 February 2016

Lịch sử Thiền tông Trung Hoa sơ kỳ xuất hiện với hai tên tuổi tiêu biểu. Một vị đương nhiên là Bồ-đề Ðạt-ma, người khai sáng Thiền tông Trung Hoa, và vị thứ hai là Lục Tổ Huệ Năng, người định hướng dòng mạch Thiền tông bắt nguồn từ Tổ Đạt-ma. Nếu không có Tổ Huệ Năng và môn đệ trong tông môn của Ngài thì Thiền tông không thể nào phát huy và hưng thịnh vào đầu đời Đường Trung Hoa... D.T. SUZUKI

Continue Reading

BOOK: “TỰ HỌC TIẾNG TÂY TẠNG” TẠNG NGỮ HIỆN ĐẠI – LOSANG THONDEN

Sách PDF

BOOK: “TỰ HỌC TIẾNG TÂY TẠNG” TẠNG NGỮ HIỆN ĐẠI – LOSANG THONDEN

No Comments 11 February 2016

Mục đích chủ yếu của cuốn sách giáo khoa “ Tạng ngữ Hiện đại ” này là một là nhằm đáp ứng sự quan tâm ngày càng lớn của các người nước ngoài đối với văn hóa Tây Tạng. Tuy nhiên, nó cũng có mục đích giúp đỡ những người Tạng không có điều kiện tiếp cận ban đầu ngôn ngữ dân tộc của họ. Bởi vì cách tốt nhất để học Phật giáo Tây Tạng là sử dụng Tạng ngữ nên Thư viện các tác phẩm và Tư liệu lưu trữ Tây Tạng, một trung tâm văn hóa Tây Tạng đã tổ chức nhiều lớp học... LOSANG THONDEN.

Continue Reading

BOOK: TỪ BÁT NHÃ ĐẾN PHÁP HOA – PHẠM CÔNG THIỆN

Sách PDF

BOOK: TỪ BÁT NHÃ ĐẾN PHÁP HOA – PHẠM CÔNG THIỆN

No Comments 11 February 2016

Chủ đề toàn phẩm Tự thứ nhất.: Xoay hướng tất cả tâm thức, chuyển hướng tất cả ý thức vào giác ngộ vì lợi ích chúng sanh. Tất cả thân, khẩu, ý, tất cả những gì bên trong và bên ngoài đều phải đảo ngược lại trọn vẹn, hướng thẳng vào giác ngộ vì lợi ích chúng sanh, đó là phát Bồ Đề Tâm. Thệ nguyện (pranidhi) phát Bồ Đề Tâm và quan trọng là lên đường thật sự, khởi sự lên đường (prasthāna) trong việc phát Bồ Đề Tâm... GS. PHẠM CÔNG THIỆN.

Continue Reading

BOOK: TRUYỆN TRANH VỀ ĐỨC PHẬT – TT. THÍCH THANH GIÁC

Sách PDF

BOOK: TRUYỆN TRANH VỀ ĐỨC PHẬT – TT. THÍCH THANH GIÁC

No Comments 11 February 2016

Cách đây hơn 2500 năm tại Ấn Độ, có một kinh thành lộng lẫy là Ca Tỳ La Vệ. Trì vì là đức vua Tinh Phạn cực thịnh, đất nước giàu mạnh, thanh bình. Một hôm Hoàng Hậu nằm mộng thấy Voi trắng sáu ngà, từ trên trời bay xuống sa vào hông bên trái bà. Khi tỉnh dậy, vua cho người giải mộng. Các nhà Tiên Tri tiên đoán rằng: Hoàng Hậu sẽ sinh một quý tử tài đức song toàn... TT. THÍCH THANH GIÁC.

Continue Reading

BOOK: TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO – NGUYỄN MINH TIẾN: HIỆU ĐÍNH & GIỚI THIỆU

Sách PDF

BOOK: TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO – NGUYỄN MINH TIẾN: HIỆU ĐÍNH & GIỚI THIỆU

No Comments 11 February 2016

Trong bất cứ nền văn hóa nào trên thế giới cũng đều có sự hiện diện từ rất sớm của những câu chuyện cổ, mà phần lớn là dưới hình thức truyền khẩu, được những người thuộc tầng lớp bình dân kể cho nhau nghe qua từng thế hệ tiếp nối nhau. Đặc điểm chung của những câu chuyện kể dân gian này là sự bình dị nhưng không kém phần sâu sắc, bởi chúng luôn là sự đúc kết từ vô vàn những kinh nghiệm sống thực tiễn và những nhận thức chân xác của nhiều thế hệ... NGUYỄN MINH TIẾN giới thiệu.

Continue Reading

BOOK: “SỐNG VỚI TÂM TỪ” THIỀN TẬP CHUYỂN HÓA SỢ HÃI & KHỔ ĐAU – LOVINGKINDNESS

Sách PDF

BOOK: “SỐNG VỚI TÂM TỪ” THIỀN TẬP CHUYỂN HÓA SỢ HÃI & KHỔ ĐAU – LOVINGKINDNESS

No Comments 11 February 2016

Sống trong cuộc đời, chúng ta bao giờ cũng mong có một ngày sẽ biết thương mình sâu sắc hơn và gần gũi với người chung quanh hơn. Nhưng chúng ta hành động hoàn toàn ngược lại. Ta tự đóng kín mình, rất sợ sự thân mật, và mang mặc cảm ngăn cách, xa lìa với sự sống chung quanh. Chúng ta thèm khát tình thương nhưng cứ ôm chặt sự cô đơn. Chính cái ý tưởng sai lầm rằng mỗi chúng ta là một phần tử khác biệt, độc lập đã là nguồn gốc của nỗi đau này. Nhưng làm sao ta có thể giải thoát ra khỏi nó?... LOVINGKINDNESS.

Continue Reading

BOOK: QUY TẮC TRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG & PHÁP NGỮ KHAI THỊ – TỊNH TÔNG HỌC HỘI ÚC CHÂU

Sách PDF

BOOK: QUY TẮC TRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG & PHÁP NGỮ KHAI THỊ – TỊNH TÔNG HỌC HỘI ÚC CHÂU

No Comments 11 February 2016

Trợ niệm là giúp cho người đó vãng sanh. Người trợ niệm cần phải biết rõ đạo lý, phương pháp vãng sanh thì người đó mới có thể an lạc. Con người lúc lâm chung, thần thức của họ đều không giống nhau, những hành vi, việc làm hàng ngày, mọi thứ hình ảnh đó giờ đây sẽ hiện hành, dẫn dắt bổn tánh của ta hướng ra ngoài, lúc đó nghiệp lực của chúng ta sẽ hoàn toàn làm chủ, lực lượng nào lớn nhất sẽ dẫn đầu... GS. LÝ BỈNH NAM.

Continue Reading

NGHI THỨC: PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

Sách PDF

NGHI THỨC: PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

No Comments 11 February 2016

Bồ tát giới đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập và kính chia thành chương mục Tâm Tịnh chuyển ngữ... TÁN HƯƠNG: Lò hương vừa nhen nhúm, Pháp giới đã được xông, Chư Phật trong hải hội đều xa hay, Theo chỗ kết mây lành, Lòng thành mới ân cần, Chư Phật hiện toàn thân. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát - Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Continue Reading

BOOK: PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO KINH GIẢNG KÝ – HT. TỊNH KHÔNG

Sách PDF

BOOK: PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO KINH GIẢNG KÝ – HT. TỊNH KHÔNG

No Comments 11 February 2016

... Đức Di Lặc Bồ Tát hết sức từ bi, thay mặt chúng ta khải thỉnh, mong Thế Tôn chỉ dạy tường tận cho chúng ta. Nếu như chúng ta thật sự có thể chiếu theo lời răn dạy trong kinh này, chú tâm thấu hiểu, phản tỉnh, sửa lỗi, đổi mới, quay đầu về bờ, được như thế thì pháp mình tu, hạnh mình hành trong một đời sẽ nhất định thành tựu... Bản kinh này là một hội của kinh Đại Bảo Tích; vì thế, trước hết, tôi sẽ giới thiệu sơ lược kinh Đại Bảo Tích... HT. THÍCH TỊNH KHÔNG

Continue Reading

BOOK: KINH PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM – CHƯƠNG ĐẠI THẾ CHÍ “NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG” LƯỢC GIẢI – HT. TUYÊN HÓA

Sách PDF

BOOK: KINH PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM – CHƯƠNG ĐẠI THẾ CHÍ “NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG” LƯỢC GIẢI – HT. TUYÊN HÓA

No Comments 11 February 2016

Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, bảy chữ này là tựa đề của Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, là tựa đề của một chương trong bộ Kinh ấy... Bộ Kinh Lăng Nghiêm này gồn có Chú Lăng Nghiêm, hai chữ "Lăng Nghiêm" có nghĩa là "Cứu cánh kiên cố". Tại Trung Quốc Kinh này có tầm quan trọng đặc biệt, nên có câu: "Thành Phật có Pháp Hoa, Khai tuệ có Lăng Nghiêm"... HT. TUYÊN HÓA

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes