TUYỆT PHẨM: THIÊN THỦ QUÁN ÂM (Thousand Hand Guan Yin)

Nhạc Phật

TUYỆT PHẨM: THIÊN THỦ QUÁN ÂM (Thousand Hand Guan Yin)

No Comments 21 September 2014

TUYỆT PHẨM: THIÊN THỦ QUÁN ÂM (Thousand Hand Guan Yin) - Thiên Thủ Quan Âm là điệu múa do vũ sư Trương Kế Cương người Trung Hoa sáng tác. Điệu múa được trình diễn bởi 63 người câm, điếc thuộc vũ đoàn Nghệ Thuật Trình Diễn Người Tàn Tật Trung Hoa. Bởi vì không nghe được nhạc nên có 6 người đạo diễn mặc áo trắng điều khiển giúp họ múa đúng nhịp.

Continue Reading

Om Mani Padma Hum – Sacred Chants of Buddha

Nhạc Phật

Om Mani Padma Hum – Sacred Chants of Buddha

1 Comment 20 January 2012

Om Mani Padma Hum - Sacred Chants of Buddha

Continue Reading

XƯNG TÁN PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

Nhạc Phật

XƯNG TÁN PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

No Comments 20 January 2012

XƯNG TÁN PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ Xung Tan PM Chuan De

Continue Reading

MẸ TỪ BI

Nhạc Phật

MẸ TỪ BI

No Comments 20 January 2012

Mẹ Từ Bi

Continue Reading

THẦN CHÚ ĐẠI BI TÂM – ĐÀ LA NI

Nhạc Phật

THẦN CHÚ ĐẠI BI TÂM – ĐÀ LA NI

No Comments 03 March 2011

Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni

Continue Reading

Quán Thế Âm Bồ Tát Thập Nhị Nguyện

Nhạc Phật

Quán Thế Âm Bồ Tát Thập Nhị Nguyện

No Comments 15 January 2011

Quán Thế Âm Bồ Tát Thập Nhị Nguyện

Continue Reading

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát (Hoa)

Nhạc Phật

Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát (Hoa)

No Comments 02 January 2011

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Continue Reading

LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ

Nhạc Phật

LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ

No Comments 02 January 2011

Aum Mani Padme hum

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes