TUYỆT PHẨM: THIÊN THỦ QUÁN ÂM (Thousand Hand Guan Yin)

Nhạc Phật

TUYỆT PHẨM: THIÊN THỦ QUÁN ÂM (Thousand Hand Guan Yin)

No Comments 21 September 2014

TUYỆT PHẨM: THIÊN THỦ QUÁN ÂM (Thousand Hand Guan Yin) - Thiên Thủ Quan Âm là điệu múa do vũ sư Trương Kế Cương người Trung Hoa sáng tác. Điệu múa được trình diễn bởi 63 người câm, điếc thuộc vũ đoàn Nghệ Thuật Trình Diễn Người Tàn Tật Trung Hoa. Bởi vì không nghe được nhạc nên có 6 người đạo diễn mặc áo trắng điều khiển giúp họ múa đúng nhịp.

Continue Reading

VIDEO: THẦN CHÚ ĐẠI BI – (PHẠN NGỮ) – Tụng bởi ni sư Tây Tạng Ani Choying Drolma

Video clip

VIDEO: THẦN CHÚ ĐẠI BI – (PHẠN NGỮ) – Tụng bởi ni sư Tây Tạng Ani Choying Drolma

No Comments 20 September 2014

VIDEO: THẦN CHÚ ĐẠI BI - (PHẠN NGỮ) - Tụng bởi ni sư Tây Tạng Ani Choying Drolma

Continue Reading

PHIM PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH THẦN CHÚ ĐẠI BI TÂM DARANI

Video clip

PHIM PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH THẦN CHÚ ĐẠI BI TÂM DARANI

No Comments 20 September 2014

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH THẦN CHÚ ĐẠI BI TÂM DARANI

Continue Reading

PHIM PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ ĐÀ-RA-NI

Video clip

PHIM PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ ĐÀ-RA-NI

No Comments 20 September 2014

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ ĐÀ-RA-NI

Continue Reading

CHÙA XƯƠNG LONG KHAI HỘI PHÁP ĐÀN LƯU LI GIỚI ĐẠI BI TÂM ĐÀ-RA-NI

Video clip

CHÙA XƯƠNG LONG KHAI HỘI PHÁP ĐÀN LƯU LI GIỚI ĐẠI BI TÂM ĐÀ-RA-NI

No Comments 31 August 2013

Chúng tôi xin thành kính tri ân Quý Phật tử gần xa cũng đã như pháp cúng dường hỗ trợ cho Ban Tổ Chức tịnh tài, phẩm vật để trợ duyên cho PHÁP ĐÀN LƯU LY GIỚI ĐẠI BI TÂM ĐA-LA-NI được thuận duyên thành tựu viên mãn. (BTC - Trụ Trì Thích Tánh Tri)

Continue Reading

IMEE OOI MANTRAS OF THE SANSKRIT (VIDÉO – NHẠC HOA)

Video clip

IMEE OOI MANTRAS OF THE SANSKRIT (VIDÉO – NHẠC HOA)

No Comments 22 January 2012

IMEE OOI MANTRAS OF THE SANSKRIT (VIDÉO – NHẠC HOA)

Continue Reading

THE MANTRA OF BODHISATTVA CUNDI (VIDÉO – NHẠC HOA)

Video clip

THE MANTRA OF BODHISATTVA CUNDI (VIDÉO – NHẠC HOA)

No Comments 22 January 2012

THE MANTRA OF BODHISATTVA CUNDI (VIDÉO - NHẠC HOA)

Continue Reading

PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH (VIDÉO – NHẠC HOA)

Video clip

PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH (VIDÉO – NHẠC HOA)

No Comments 22 January 2012

PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH (VIDÉO - NHẠC HOA)

Continue Reading

KỆ DƯỢC SƯ (VIDÉO – NHẠC HOA)

Video clip

KỆ DƯỢC SƯ (VIDÉO – NHẠC HOA)

No Comments 22 January 2012

KỆ DƯỢC SƯ (VIDÉO - NHẠC HOA)

Continue Reading

NIỆM DANH HIỆU QUÁN THẾ ÂM (VIDÉO – NHẠC HOA)

Video clip

NIỆM DANH HIỆU QUÁN THẾ ÂM (VIDÉO – NHẠC HOA)

No Comments 22 January 2012

NIỆM DANH HIỆU QUÁN THẾ ÂM (VIDÉO - NHẠC HOA)

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes