CÁC NGHI LỄ PHẬT GIÁO

Học Phật

CÁC NGHI LỄ PHẬT GIÁO

No Comments 11 June 2019

Ðạo Phật đã du nhập vào Trung Hoa thời Ðông Hán Vĩnh Bình năm thứ 10 (năm 67 dương lịch) và truyền sang Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ nhất, trong lúc đã có sẵn Khổng giáo và Lão giáo, nên các Tổ Sư khai sáng mối đạo tại nước Việt lúc bấy giờ đã dùng phương tiện châm chước thích ứng với hai tôn giáo có sẵn, để hình thành Nghi Lễ Phật Giáo làm Pháp Môn hoằng hóa, hướng dẫn những kẻ sơ cơ nhập đạo một cách rất đắc lực... nguoiphattu.com

Continue Reading

BẠN THỰC HÀNH THIỀN ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Thiền tông

BẠN THỰC HÀNH THIỀN ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

No Comments 21 June 2017

...Sau nhiều phần tôi đã giới thiệu cùng các bạn, bây giờ, chúng ta sẽ cùng thực hành. Chúng ta sẽ tập trung vào một vài phần quan trọng nhất, theo nghĩa bạn có thể áp dụng các phần này vào đời sống hàng ngày... (Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa)

Continue Reading

TÂM – THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG CỦA ĐẠO PHẬT

Biên khảo, Phật học phổ thông

TÂM – THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG CỦA ĐẠO PHẬT

No Comments 19 June 2017

... NGHĨA CỦA TÂM: Tâm là gốc của muôn pháp. Trong Tâm Địa Quán Kinh, Đức Phật dạy: “Trong Phật pháp, lấy tâm làm chủ. Tất cả các pháp đều do tâm sanh”. Tâm tạo ra chư Phật, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm là động lực chính làm cho ta sung sướng hay đau khổ, vui hay buồn, trầm luân hay giải thoát...

Continue Reading

ÂN ĐỨC TAM BẢO (RATANATTAYAGUṆA)

Biên khảo, Phật học phổ thông

ÂN ĐỨC TAM BẢO (RATANATTAYAGUṆA)

No Comments 19 June 2017

Đức Chánh Đẳng Giác là Bậc tự mình chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo - 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp không còn dư sót, đầu tiên trong toàn cõi thế giới chúng sinh; đặc biệt diệt được mọi tiền khiên tật, trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, độc nhất vô nhị.

Continue Reading

TỤNG KINH – TRÌ CHÚ – NIỆM PHẬT

Phật học phổ thông

TỤNG KINH – TRÌ CHÚ – NIỆM PHẬT

No Comments 06 October 2016

Người Phật tử, nếu chỉ thờ, lạy và cúng Phật, thì cũng chưa có thể gọi là thuần thành. Người Phật tử thuần thành còn phải tụng kinh, trì chú và niệm Phật. Vả lại nếu bỏ qua ba phần sau này, thì ba phần trước là thờ, lạy và cúng khó có thể viên dung cả Sự và Lý được... Thích Thiện Hoa

Continue Reading

TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HOÁ TÂM

Mật tông, Nghi quỹ

TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HOÁ TÂM

No Comments 22 February 2015

Với quyết tâm thành tựu ước nguyện tột cùng cao quý - Đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh - Ước nguyện trân quý hơn cả viên bảo-châu như-ý - Xin cho con luôn nghĩ đến muôn người muôn loài bằng tâm trìu mến... (Geshe Langri Thangpa)

Continue Reading

CỬU PHẨM VÃNG SANH

Kinh điển, Tịnh độ

CỬU PHẨM VÃNG SANH

No Comments 22 February 2015

... Chư Phật Như Lai như vậy là Chơn sắc cụ túc, là Bi tướng sở y của tất cả ba đời Như Lai. Nếu có chúng sanh muốn vãng sanh về Chín phẩm Tịnh độ như thế, hãy phụng quán 12 Viên diệu ấy, ngày đêm ba thời, xưng Chín phẩm Tịnh độ như vậy, xưng tán danh hiệu của 12 vị Quang Phật, tức vĩnh viễn ra khỏi nhà lửa trong ba cõi, quyết định sanh Chơn như, xa lìa Hữu lậu, vĩnh nhập Vô lậu... (Sa-môn Thích Viên Đức dịch thành Việt văn.)

Continue Reading

TARA – ĐẤNG GIẢI THOÁT CHÚNG SINH

Biên khảo, Mật tông

TARA – ĐẤNG GIẢI THOÁT CHÚNG SINH

No Comments 22 February 2015

... Bạn thực hành tâm linh để có sự an bình vĩnh cửu, với sự giải thoát tối hậu khỏi những phiền não hay những tư tưởng náo động. Vào lúc này bạn đã có một thân người quý báu. Ngay cả việc sử dụng thân người này để đạt được hạnh phúc tối hậu của sự giải thoát vĩnh cửu khỏi mọi vấn đề và những nguyên nhân của chúng – những tư tưởng náo động và kết quả của hành động, hay nghiệp – vẫn không phải là mục đích tối hậu của việc bạn có thân người quý báu này... (Lama Zopa Rinpoche)

Continue Reading

TU LUYỆN TÂM XẢ

Biên khảo, Phật học phổ thông

TU LUYỆN TÂM XẢ

No Comments 21 September 2014

Để bày tỏ lòng thương chân thật đối với mọi người, chúng ta phải xóa bỏ sự thiên vị trong thái độ của chúng ta đối với họ. Ý nghĩ bình thường của chúng ta đối với kẻ khác luôn bị khống chế ảnh hưởng bởi những cảm xúc phân biệt và dao động. Chúng ta có cảm giác gần gũi với người chúng ta thương... (Đức Đạt Lai Lạt Ma)

Continue Reading

TRÁCH VỤ PHẬT TỬ TẠI GIA

Học Phật

TRÁCH VỤ PHẬT TỬ TẠI GIA

No Comments 21 September 2014

Phần đông Phật tử quy y Tam Bảo mà chưa ý thức nhiệm vụ mình phải làm gì đối với mình, đối với mọi người, đối với đạo. Hoặc có ít người ý thức, lại là ý thức sai lầm, mình lầm hướng dẫn kẻ khác cũng theo đường sai lầm của mình. Vì thế, tín đồ Phật giáo số lượng rất đông, phần phẩm lại quá ít... (Hòa thượng Thích Thanh Từ)

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes