TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NHẬP THIỀN ĐỊNH

Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NHẬP THIỀN ĐỊNH

No Comments 26 October 2011

Trang nhà Daibi xin trân trọng gửi đến quý Thiện Hữu Tri Thức bức tranh chất lượng cao, ngõ hầu mang đến các bạn đồng tu niềm an lạc khi chiêm ngưỡng Tôn ảnh ĐỨC PHẬT BỔN SƯ phát nguyện tu hành để thiện căn tăng trưởng, phước huệ đồng tu, tâm bồ đề kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

Continue Reading

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – ĐỨC BỒ TÁT VĂN THÙ, PHỔ HIỀN

Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – ĐỨC BỒ TÁT VĂN THÙ, PHỔ HIỀN

No Comments 25 October 2011

Trang nhà Daibi xin trân trọng gửi đến quý Thiện Hữu Tri Thức bức tranh chất lượng cao, ngõ hầu mang đến các bạn đồng tu niềm an lạc khi chiêm ngưỡng Tôn ảnh ĐỨC ĐẠI TỪ ĐẠI BI mà phước huệ đồng tu, thiện căn tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

Continue Reading

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ

Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ

No Comments 25 October 2011

Trang nhà Daibi xin trân trọng gửi đến quý Thiện Hữu Tri Thức bức tranh chất lượng cao, ngõ hầu mang đến các bạn đồng tu niềm an lạc khi chiêm ngưỡng Tôn ảnh ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ mà tâm bồ đề luôn được tăng trưởng, xa lìa vọng niệm, nhất tâm chuyên niệm hồng danh A-Di-Đà-Phật phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Continue Reading

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – TRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT

Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – TRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT

1 Comment 25 October 2011

Trang nhà Daibi xin trân trọng gửi đến quý Thiện Hữu Tri Thức bức tranh chất lượng cao, ngõ hầu mang đến các bạn đồng tu niềm an lạc khi chiêm ngưỡng Tôn ảnh cuộc đời Đức Phật mà được phước huệ trang nghiêm, tâm bồ đề kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

Continue Reading

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – THIÊN THỦ THIÊN NHẢN

Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – THIÊN THỦ THIÊN NHẢN

1 Comment 25 October 2011

Trang nhà Daibi xin trân trọng gửi đến quý Thiện Hữu Tri Thức bức tranh chất lượng cao, ngõ hầu mang đến các bạn đồng tu niềm an lạc khi chiêm ngưỡng Tôn ảnh ĐỨC ĐẠI TỪ ĐẠI BI mà tâm bồ đề luôn được tăng trưởng. NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM TỰ TẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Continue Reading

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – TÂY PHƯƠNG TIẾP DẪN

Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – TÂY PHƯƠNG TIẾP DẪN

1 Comment 25 October 2011

Trang nhà Daibi xin trân trọng gửi đến quý Thiện Hữu Tri Thức bức tranh chất lượng cao, ngõ hầu mang đến các bạn đồng tu niềm an lạc khi chiêm ngưỡng Tôn ảnh TÂY PHƯƠNG TIẾP DẪN mà tâm bồ đề luôn được tăng trưởng. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Continue Reading

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

No Comments 25 October 2011

Trang nhà Daibi xin trân trọng gửi đến quý Thiện Hữu Tri Thức bức tranh chất lượng cao, ngõ hầu mang đến các bạn đồng tu niềm an lạc khi chiêm ngưỡng Tôn ảnh ĐỨC ĐẠI TỪ ĐẠI BI mà tâm bồ đề luôn tăng trưởng. NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM TỰ TẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Continue Reading

32 Ứng Hóa Thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Hình ảnh

32 Ứng Hóa Thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

No Comments 16 January 2011

Theo kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn thì Ngài có 32 hóa thân, từ thân Phật, Độc giác… đến thân đồng nam, đồng nữ. Ngài thường vận dụng 14 năng lực vô úy để cứu vớt chúng sinh thoát khỏi ách nạn, hoặc đáp ứng những yêu cầu chính đáng khi nào chúng sinh thành tâm niệm đến danh hiệu của Ngài.

Continue Reading

Tôn Ảnh Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Hình ảnh

Tôn Ảnh Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

No Comments 16 January 2011

Trang nhà Đại Bi xin Trân trọng giới thiệu đến quý Thiện hữu bộ Tôn ảnh Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Continue Reading

TẬP ẢNH LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

Hình ảnh

TẬP ẢNH LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

1 Comment 16 January 2011

TẬP ẢNH LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes