TẬP ẢNH LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT

Hình ảnh

TẬP ẢNH LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT

1 Comment 23 January 2014

TẬP ẢNH LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT

Continue Reading

ĐỊA NGỤC TRONG VĂN HÓA Á ĐÔNG

Hình ảnh

ĐỊA NGỤC TRONG VĂN HÓA Á ĐÔNG

No Comments 27 November 2013

Trong Thập Bát Nê Lê kinh, địa ngục (Naraka) được chia thành 18 tầng. Đó là Quang Tựu Cư, Cư Hư Thối Lược, Tang Cư Đô, Lâu, Phòng Tốt, Thảo Ô Ti Thứ, Đô Lư Nan Đán, Bất Lư Bán Hô, Ô Cảnh Đô, Nê Lư Đô, Ô Lược, Ô Mãn, Ô Tịch, Ô Hô, Tu Kiện Cư, Vị Đô Can Trực Hô, Khu Thông Đồ, Trần Mạc. Toàn bộ đều là các loại tội hình đao binh sát thương, đại hoả đại nhiệt, đại hàn đại đống, đại khanh đại cốc. (Sưu tầm)

Continue Reading

KHAI HỘI PHÁP ĐÀN ĐẠI BI LƯU LY GIỚI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT VÀ ĐẠI LỄ KỲ SIÊU THAI NHI, CHẨN TẾ ÂM LINH CÔ HỒN

Hình ảnh

KHAI HỘI PHÁP ĐÀN ĐẠI BI LƯU LY GIỚI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT VÀ ĐẠI LỄ KỲ SIÊU THAI NHI, CHẨN TẾ ÂM LINH CÔ HỒN

No Comments 27 November 2013

Sáng ngày 20.9 Quý Tỵ, tại chùa Giác Hải, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức lễ Khai Hội Pháp Đàn Đại Bi Lưu Ly Giới Quán Thế Âm Bồ Tát và đại lễ kỳ siêu thai nhi suốt từ ngày 20 – 23.9 Quý Tỵ... (Thích Trí Định)

Continue Reading

TẬP ẢNH PHẬT TRANH NGHỆ THUẬT

Hình ảnh

TẬP ẢNH PHẬT TRANH NGHỆ THUẬT

No Comments 12 August 2012

Tập ảnh Phật tranh nghệ thuật.

Continue Reading

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO: BỘ TRANH PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH

Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO: BỘ TRANH PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH

3 Comments 11 August 2012

Phật nói Kinh A Di Đà kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn và được tất cả các đức Phật hộ niệm: Tôi nghe như vầy. Một thuở nọ, Phật ở nước Xá Vệ, nơi vườn của ông Cấp Cô Độc và cây của ông Kỳ Đà, cùng với 1250 vị đại Tỳ Kheo tụ hội, đều là bậc đại A La Hán mà mọi người biết đến...

Continue Reading

QUÁN ÂM NHƯ LAI QUẢ TU THẬP NHỊ NGUYỆN

Hình ảnh, Phật học phổ thông

QUÁN ÂM NHƯ LAI QUẢ TU THẬP NHỊ NGUYỆN

No Comments 09 August 2012

Nguyện Thứ Nhất: Khi thành Bồ Tát - Danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm - Mười hai lời nguyện cao thâm - "Nghe tiếng cứu khổ” Quán Âm thề nguyền...

Continue Reading

33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM

Hình ảnh

33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM

No Comments 09 August 2012

Bộ Quán Âm này thường không có căn cứ ở Kinh quỹ mà dựa vào tư tưởng hóa độ Lục đạo với tư tưởng 33 Ứng Hóa thân pha lẫn với tín ngưỡng dân tộc ở Trung Hoa và Nhật bản...

Continue Reading

TẬP ẢNH LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI (MỚI)

Hình ảnh

TẬP ẢNH LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI (MỚI)

2 Comments 19 January 2012

TẬP ẢNH LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI (MỚI)

Continue Reading

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – ĐỨC PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – ĐỨC PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

No Comments 02 November 2011

Chuẩn Đề công đức tụ - Tịch tịnh tâm thường niệm - Nhất thiết chư đại nạn - Vô năng xâm thị nhơn - Thiên thượng cập nhơn gian - Thọ phước như Phật đẳng - Ngộ thử như ý châu - Định hoạch vô đẳng đẳng. "Khể thủ quy-y Tô-Tất-Đế - Đầu Diện Đãnh Lễ Thất Cu Chi - Ngã Kim Xưng Tán Đại Chuẩn-Đề - Duy nguyện từ bi thùy gia hộ - Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề cu chi nẫm đát điệt tha. Án Chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Đề ta bà ha, Bộ lâm".

Continue Reading

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

No Comments 27 October 2011

Trang nhà Daibi xin trân trọng gửi đến quý Thiện Hữu Tri Thức bức tranh chất lượng cao, ngõ hầu mang đến các bạn đồng tu niềm an lạc khi chiêm ngưỡng Tôn ảnh ĐỨC ĐẠI BI, ĐẠI NGUYỆN, ĐẠI THÁNH, ĐẠI TỪ mà được phước huệ trang nghiêm, tâm bồ đề kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes