Nghi quỹ

VĂN PHÁT NGUYỆN TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM HẠNH

0 Comments 26 April 2018

- Buddha Earth Mudra (n)

 

VĂN PHÁT NGUYỆN TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM HẠNH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

- Kính Bạch Đức Thế Tôn!

Xin chứng biết cho con, cùng khắp vì bốn ân, ba cõi, sáu đường. Nay con chí thành phát nguyện tu trì hạnh của đất, noi theo gương Ngài Sariputta (Xá-lợi-phất).

- Kính Bạch Đức Thế Tôn!

Con luôn xem mình như là đất. Đất bình an hoan Hỷ khi được người dẫm đạp đi lên. Con cũng vậy, xin được bình an hoan hỷ khi có người xem thường dẫm đạp.

- Kính Bạch Đức Thế Tôn!

Đất sẽ rộng lòng đón nhận rác rưởi bẩn thỉu mà người vứt bỏ hết, con cũng vậy, xin được rộng lòng đón nhận những ý nghĩ xấu cho cả khi những lời nhục mạ nặng nề.

- Kính Bạch Đức Thế Tôn!

Cũng như đất chịu đựng sự cày xới để mọc lên những vườn cây trái ngọt hay những thửa ruộng lúa thơm ngon. Con cũng vậy, xin chịu đựng sự tổn thương để vững bước mang cho đời hoa thơm, quả ngọt, hằng được ấm no với những niềm vui hạnh phúc.

- Kính Bạch Đức Thế Tôn!

Cũng như đất nâng niu đỡ đần mọi loài sống trên đất, con cũng xin tôn trọng đỡ đần bất cứ ai cần đến con trong cuộc sống này.

- Kính Bạch Đức Thế Tôn!

Con xem mình như thanh niên Chiên-Đà-Na làm những việc hèn mọn nhất trong đời là đổ rác gánh phân, rác vui vẻ chịu người sai bảo, con cũng xin vui vẻ làm những việc hèn mọn nhất để được làm vui lòng người.

- Kính Bạch Đức Thế Tôn!

Con xem mình như cái dẻ lau xóa đi những dơ bẩn của đời và nhận lấy sự dơ bẩn đó về mình, con cũng xin nhận lấy mọi điều xấu xa bẩn thỉu để cho đời được thơm sạch, mát lành.

- Kính Bạch Đức Thế Tôn!

Con xem mình như nước để rửa sạch cho đời rồi phần mình chảy ra cống rãnh, con xin được phụng Sự cho đời và còn lại mình trôi vào quên lãng mà thôi.

- Kính Bạch Đức Thế Tôn!

Con xem mình như củi lửa thắp lên ánh sáng, sưởi ấm và đun nấu thức ăn giúp ích cho đời rồi phần mình xin trở về tro bụi bay xa.

- Kính Bạch Đức Thế Tôn!

Con xem mình như cơn gió thổi mát lòng người những buổi trưa hè đem đến cho đời những cơn mưa phơi phới rồi phần mình tan vào cõi vãn hư vô.

- Kính Bạch Đức Thế Tôn!

Con xem thân này là vô thường, bởi từng ngày sống là sự tham muốn của ngũ dục lạc và đủ mọi thứ cung phụng vất vả. Rồi đến một ngày cũng thành đất bụi bên đường.

- Kính Bạch Đức Thế Tôn!

Với những suy nghĩ như vậy lòng con không hề xem thường hay ác ý với bất cứ ai, bất cứ một chúng sinh nào lòng con chỉ có tình thương tràn ngập đến muôn loài, mong cho mọi loài mãi thương yêu nhau, tu hành giải thoát.

- Ngay Trai Dat (n)

- Kính Bạch Đức Thế Tôn!

Cho con xin được đem thân tâm này, phụng sự Phật và chúng sinh khắp mười phương Pháp giới. Để được báo ân Phật, báo ân chúng sinh đã từng là Cha Mẹ nhiều đời của con trong vô lượng kiếp. Con nguyện cho họ hoàn thành sự tích lũy công đức và trí tuệ, đạt được hai thân tối cao xuất phát từ công đức và trí tuệ. thành tựu vô thượng bồ đề, chánh đẳng, chánh giác.

NAM MÔ TA BÀ GIÁO CHỦ ĐIỀU NGỰ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

- Tenzinnorbu Buddha Earth (n)

Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes