Biên khảo

Ý NGHĨA CHÂN NGÔN LỤC TỰ ĐẠI MINH & CÔNG ĐỨC TRÌ TỤNG

0 Comments 25 June 2017

Hàng ngàn vũ khí Avalokiteshvara

Ý NGHĨA CHÂN NGÔN ĐIỀN TỰ ĐỘNG MINH & CÔNG ĐỨC TRÌ TỤNG

 

Chân ngôn “Om Mani Padme Hung” được trình bày cho tâm hồn và ân đức của gia đình Thầy chư Phật, chư Bồ tát, hầu hết là đức tin Giá trị của Quán Tự Tại, đức Phật của lòng bi. Quán Âm (Laughing) La Hiên thân trên khuôn mặt của Đức Phật trong khuôn khổ Báo, chân của Ngãi là tôn kính là tình yêu thương và lòng bi mẫn của chư Phật với tình hữu tình họ sinh .

Theo kinh điển Đại thừa, chính đức Quan Âm đã trở thành một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ đối với ‘câu chuyện tự nhiên ngôn ngữ Lục tự Đại Minh, và đạo đức lại truyền thống cho hội nhập hội thượng đế để giúp đỡ Cả hai chúng sinh Ra khỏi cái khổ Con côn trùng trên mắt. Vào lúc đó, chư thiên tung hoa tán tụng những ngón tay, trái đất chấn động, và không trung vang lên âm thanh  Om! Mani Padme Hung, Shrih .

Om Mani Padme Hum

Trong Mật liệu dạy rằng: chân ngôn Lộc tự là tinh thần thể hiện của tâm hồn và tinh thần của con người, giữ bí mật. Chân này chứa các kho dữ liệu trong quốc gia thuộc một quốc gia thuộc chủng tộc, là phẩm hạnh Ba la mật và nguyên gốc của tất cả các nguyên mẫu, gốc của tất cả các tự nhiên, lợi ích Phúc Phúc Và trung bình cho tất cả Both con của họ và là con giác quan và thoát

Chỉ với chủ đề thứ ba của ngôn ngữ dấu chân ( Đây ngôn ngữ siêu văn bản) có thể thiết lập tập kết quả và hướng dẫn giải quyết các vấn đề. Cho dù bạn đã từng nghe album này vào lúc chết, kiến ​​thức và khả năng sẽ thoát khỏi thân thể báo cáo và tái sinh trong cõi Tịnh.

Trứocutần chữ hoa này, giống như bề mặt của tuyết, sẽ làm cho tất cả các nghiệp xấu và chướng ngại mà hành động đã được tích lũy từ vô thủy trong thời gian được tịnh hóa và giảm, Lâm sàng sẽ Vtowns đến TẢI. Keyword of the language will be used to tam tam văn, tư, tu. We will appear with the French and the home of the home will be opened.

Các action của góc sẽ không hoạt động khi sửa đổi của một khu dân cư của một trang sẽ liên quan đến thành công của Baulles, đồng bộ hóa tất cả các nhiệm vụ, phiền não đau, thói Bad petbox Và Move all non aneks outside to the current Tanguing of Tamamia. Làm điều đó, công nghệ sẽ được sử dụng cho ngôn ngữ bởi vì họ không thể intermodified và desklet.

Nếu Thượng Sư Liên Hoa Sinh là người quan trọng nhất trong ngành truyền thống Kim Cương, thì Quán Tự Tại là vị quan Bảo Bảo quan trọng nhất cho tác giả Kim Cương thừa kế. Chân ngôn Lục Tự Đại Minh  “Om Mani Padme Hung” được trình bày về  lòng trung thành của Đức Phật khi ăn vào tất cả các nhà thờ, từ lứa trẻ thơ đến tuổi cao lớn được chăm sóc theo truyền thống Kim Cương thừa kế.

Chân ngôn bí mật  “Om Mani Padme Hung” hiển thị  tất cả các năng lực từ bi, trí tuệ và hạnh phúc của Âm nhạc Quan Âm, chính là hiện thân của chư Phật.

Chữ thập tử  ”OM”, sắc trắng sinh năm từ đức Phật, là phần tử tổng hợp tất cả hạnh phúc và là tinh túy Thiền định Ba La mật. Chữ này sẽ giúp bạn giải quyết tất cả các động thái của sự kiêu ngạo, có thể giải quyết được sự đau khổ của Chư Thiên là cái chết và sự điên khùng. Những đau khổ trong tâm hồn Thân thể với thân và hạnh phúc của Shatakratu, Đức Phật có khiếm khuyết.

Chữ Om là sự phản chiếu của trí tuệ minh bạch, xuất hiện rất nhiều sinh động từ sáu mươi chúng chúng sinh đến Nam phương Tịnh độ, cảnh giới vinh quang và họ đã được thiết kế thân thiện Bảo Bảo Sinh.

Chữ  “MA” , màu xanh lục xuất hiện trong lòng, từ Đức Quán Âm hướng chúng ta sinh ra, là hình minh họa của hạnh phúc và tự nhiên của Nhẫn Ba mươi. Chữ in all the kernel and result of ganh ghét đố kị. Trên thực tế, sự đau khổ của Cõi Trời Atula phát sinh từ những ghen tỵ, hiếu chiến và sân hận. Những đau khổ này không phù hợp với thân và hạnh phúc của Vemachit, Đức Thân hiện tại Thân thiện mạch tim Atula ganh tỵ.

Chữ Ma là vị trí của người khuyết tật, xuất hiện rất nhiều sinh hoạt làm cho chúng ta chúng sinh đến Cõi Bắc phương, mọi người trong gia đình hạnh phúc và toàn bộ khi làm việc với họ.

Chữ  “NI” , hiển thị màu sắc cho tất cả các trường hợp và lòng tin của Đức Quân Âm, với kiểu biến đổi sẽ trở thành một trong các bàn phím chính, như Trí tuệ Kim Cương hợp nhất thân nhất – khẩu – ý hạnh phúc

Chủng Lan Ni là tính năng Ba la mật, chữ này được tạo ra bằng vô hiệu hoá, cùng với tất cả các kết quả não trên bốn dòng sông lớn như vậy là người sinh, già, bệnh, chết. Other differenable with the body and happiness of the Kitty Mâu Ni, Personality Con vật Đức.

Chữ Ni this tỏa rạng trí tuệ, appears multiple instructions sinh động sáu cấp độ luân hồi to cảnh giới Tịnh độ Sắc Cứu Kính Thiên, cõi Kim Cương Giới thanh tịnh hoàn thiện and make sinh of our tự thân hơn of Ngài Kim Cương Trì (Ðức Phật Kim Cương Tổng Trì).

Chữ  “PAD” , hiển thị màu xanh dương từ bình thường xả vô lượng, vị trí của Đức Âm Âm, không phải là vị trí của thiên hướng, vị trí này là thân thiện và là siêu tự vệ của Trí tuệ Ba la chiếu . This version for all of the kernel, result of the end of the end of last of the end of end of the child. The pain ไม่ เหมาะ กับ พระ ศาสนา ของ พระ เยซู คริสต์ Dhuvasimha, Birthplace of the Birth of the Súc sinh.

Chữ chủng tử Pad tỏa this rạng from Pháp giới Tánh trí, appears instructions multiple sống động Sáu đạo they are sinh to Còi độ tinh trùng phương and help them đạt Chung thân Phật Tỳ Lữ Gia Na.

Chữ  “ME” , màu sắc hiển thị theo chiều rộng của Tin tức Đức Tin, tất cả các bình luận bình thường, là hiệu hiệu ký hiệu của các chủng tộc và chọn Bố thí Ba la mật. Chữ “ME” sẽ giúp bạn kiểm tra tất cả các nhân và khổ đau của cuộc sống trong đói khát triền miên. Khổ đau khổ này không phù hợp với đức hạnh của đức Phật Vajlamukha, bệnh thực thể của đức Phật.

Chữ tôi để ý tưởng trí tuệ Diệu Quán Sát Trí, sinh ra rất nhiều sinh viên của chúng ta đến Tây Tạng và giúp họ chứng kiến ​​A Di Đà.

Chữ  “HUNG”  xuất hiện với âm thanh trong Âm Quan Âm. Hân hộ trì hoãn, nâng cấp tất cả chúng sinh như con mình. Đây là chữ cái bảng chữ cái trong danh sách của nhân vật, của Sở hữu Trí tuệ.

Chữ này sẽ giúp bạn kiểm tra tất cả các nhân và hệ thống của nhịp nhàng, một cách mà chúng ta có thể sống trong cõi Tôn giáo với hai cực cực nóng và lạnh. Sự khác biệt của một cơn đau với một Dhamaraja và hạnh phúc của họ, Đức Vật lý là một trẻ em là Địa chỉ.

Chữ Hưng Thức tỉnh Đại Diện Kính Trí, nhiều động lực DAT sáu đạo sinh sinh để làm Tịnh chân chân lý và giúp Hồ Thanh tựu Phật Pháp A Súc Bệ.

Làm điều đó, làm việc chậm ngôn ngữ không dành cho bản quyền cho phép, mà tất cả các quyền và hạn chế của quốc gia một ký tự đại diện cho một chữ chúng ta Sinh, từ lưỡi Tương tự của luân sinh sinh giải thích cho Chúng sinh sinh ra khỏi đau, sợ hãi. Actions để giữ Chữ Chữ này càng lâu càng tốt trong khóa học.

Nguyên tắc Laces của Vũ trụ của Đức Phật Đức thế giới sử dụng các mã lực có thể đếm được số lượng nước trong mười năm, nhưng ích lợi ích của người suy nghĩ trong ngôn ngữ Lục Tự, Đức Phật không thể đếm được. Đối với con chó, hình phạt, sợ hãi ít nhất là nếu Lũy chân chính sẽ chú ý, tăng trưởng, gia tăng đức hạnh, của cải, và không gây ra ác ác, sinh sinh, nhân đức, công ích hạnh phúc Phật không thể nghĩ bàn.

Chenrizg

Chữ thập ” OM “, sắc trắng cho tất cả các phương pháp của sự kiêu ngạo, có thể giải quyết được đau khổ của Chư Thiên là cái chết và sự điên khùng. Những đau khổ trong tâm hồn Thân thể với thân và hạnh phúc của Shatakratu, Đức Phật có khiếm khuyết.

Chữ ” MA “, màu xanh lục sẽ tạo ra tất cả các nhân và quả của não gánh ghét đố kị. Trên thực tế, sự đau khổ của Cõi Trời Atula phát sinh từ những ghen tỵ, hiếu chiến và sân hận.

Chữ ” NI ” biến sẽ biến mất trong bàn phím toàn thế giới, như trí tuệ Kim Cương hợp nhất thân – khẩu – ý hạnh phúc. Chung Tử NI là một trong ba tính năng Ba la mật, chữ này tịnh hóa hoàn toàn nhị trùng, cùng với tất cả các kết quả của phiền não trên bốn dòng sông lớn đau khổ của cõi Người là sinh, già, bệnh, chết. Sự khác biệt được với thân thể và hạnh phúc của Đức Kitô Mâu Ni, Đức Vật lý con người hiện tại.

Chữ ” PAD “, màu xanh dương kết hợp tất cả các nhân, quả vô minh minh hoạ, một phương pháp có thể là khổ của súc sinh, sần và nô lệ. Đức Vật lý là một súc sinh vật Súc sinh.

Chữ ” ME ” màu đỏ tịnh hóa tất cả các nhân và não của Ngạ quỷ sống trong đói khát triền miên. Khổ đau khổ này không phù hợp với đức hạnh của đức Phật Vajlamukha, bệnh thực thể của đức Phật.

Chữ ” HƯNG ” Tinh Hoa tất cả các nhân vật và kết quả của đau, một trong những cách duy nhất mà là sự đau khổ của chúng ta sinh của chúng ta trong cõi Địa ng đau mà đầy lạnh và lạnh Khổ This Không tương Thích với người và hạnh phúc của Dhamaraja, Đức Phật đang khảo sát sinh địa ngục.

Nguồn: Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

1000 cánh tay Avalokiteshvara

Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes