BOOK: CON ĐƯỜNG ĐẾN TỰ DO VÔ THƯỢNG – ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

Sách PDF

BOOK: CON ĐƯỜNG ĐẾN TỰ DO VÔ THƯỢNG – ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

No Comments 06 February 2016

Chư Phật, các đấng hoàn toàn giải thoát, thì không thể nghĩ bàn, Pháp, là giáo lý của các Ngài, thì không thể nghĩ bàn, và Tăng cũng không thể nghĩ bàn. Vì thế, nếu bạn phát triển đức tin không thể nghĩ bàn, thì kết quả cũng sẽ không thể nghĩ bàn… Thực hành Phật giáo là tiến hành một cuộc chiến đấu giữa những thế lực tiêu cực và tích cực trong tâm bạn. Thiền giả nỗ lực làm tiêu mòn điều tiêu cực và phát triển, tăng trưởng điều tích cực… Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Continue Reading

BOOK: CHƯ KINH TẬP YẾU – ĐOÀN TRUNG CÒN & NGUYỄN MINH TIẾN

Sách PDF

BOOK: CHƯ KINH TẬP YẾU – ĐOÀN TRUNG CÒN & NGUYỄN MINH TIẾN

No Comments 06 February 2016

Kinh Phật mênh mông như biển cả, dù ai có bỏ suốt cuộc đời để học hỏi cũng không thể thông suốt hết được. Tuy nhiên, trong cái mênh mông đó, cũng như nước biển cả lúc nào cũng hàm chứa vị mặn của muối, hết thảy kinh Phật đều cùng hàm chứa mùi vị của giải thoát, an lạc… Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến.

Continue Reading

BOOK: THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC, PHẬT PHÁP KHÓ NGHE – THÍCH THANH TỪ

Sách PDF

BOOK: THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC, PHẬT PHÁP KHÓ NGHE – THÍCH THANH TỪ

No Comments 06 February 2016

Đức Phật dạy: "Thân người khó được, Phật pháp khó nghe", nguyên chữ Hán là "Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn", câu này mới nghe qua chúng ta thấy rất dễ, rất gần gũi. Nhưng, hiểu hết giá trị của nó cần phải suy nghiệm chín chắn. Hiện giờ chúng ta có mặt ở đây đều có qua thân người, nên ta thấy được thân người không khó. Đó là cái thấy cạn cợt của chúng sinh... Thích Thanh Từ.

Continue Reading

BOOK: CHẾT VÀO THÂN TRUNG ẤM & TÁI SINH THEO PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

Sách PDF

BOOK: CHẾT VÀO THÂN TRUNG ẤM & TÁI SINH THEO PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

No Comments 06 February 2016

Vì bị kiềm chế bởi tam độc tham, sân, si nên con người luôn tạo nghiệp ác và do đó tạo ra trong tâm thức những nghiệp lực dưới dạng tiền định lực, trói buộc tâm thức. Khi mạng sống chấm dứt, nguời bị kiềm chế bởi những tiền định lực ấy sẽ phải đi theo nghiệp lực của mình để tái sinh trong cõi luân hồi với một tâm thức và thân thể của kiếp sống mới, phù hợp với các nghiệp nhân đã tạo tác ra trong quá khứ… Ðức Ðạt Lai Lạt Ma.

Continue Reading

BOOK: BỒ ĐỀ CHÁNH ĐẠO BỒ TÁT GIỚI LUẬN – TSONG KHAPA

Sách PDF

BOOK: BỒ ĐỀ CHÁNH ĐẠO BỒ TÁT GIỚI LUẬN – TSONG KHAPA

No Comments 06 February 2016

… Ngài Tsong Kha Pa đã phân tích tỉ mỉ, giải bày tường tận những áo nghĩa của Bồ tát giới luật, phô bày sự khác biệt giữa giới biệt giải thoát của Thanh văn và giới luật nghi của Bồ tát, cùng trình hiện tỏ tường năng lực vĩ đại của Bồ đề tâm là có thể làm cho một hành giả Bồ tát thừa phạm tội căn bổn, bất luận tại gia hay xuất gia, có thể hoàn toàn khôi phục lại sự thanh tịnh của giới thể Bồ tát của mình… Tsong Khapa.

Continue Reading

BOOK: BIỂU ĐỒ TRUYỀN THỪA CÁC TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO THẾ GIỚI

Sách PDF

BOOK: BIỂU ĐỒ TRUYỀN THỪA CÁC TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO THẾ GIỚI

No Comments 06 February 2016

Trích các Bộ Phái Phật Giáo Ấn Độ - Thiền Tông Ấn Độ - Thiền Ấn Độ Đến Trung Quốc - Thiền Trung Quốc: Huệ Năng và Môn Đệ - Dòng Mã Tổ - Tông Tào Động - Tông Lâm Tế - Dòng Lâm Tế: Viên Ngộ - Tông Vân Môn & Pháp Nhãn - Thiền Nhật Bản – Cội nguồn của Phong Trào Ngũ Sơn Thập Sát - Thiền Nhật Bản: Việc truyền bá thiền Lâm Tế từ Trung Quốc - Thiền Nhật Bản: Các chi phái của Tông Lâm Tế I - Thiền Nhật Bản: Các chi phái của Tông Lâm Tế II - Thiền Nhật Bản: Lâm Tế Chính Mạch I – Dòng Nam Phố Thiệu Minh sang Nhật - Thiền Nhật Bản: Lâm Tế Chính Mạch II – Dòng Bạch Ẩn Huệ Hạc - Thiền Nhật Bản: Đạo Nguyên và Tông Tào Động - Thiền tông Việt Nam: Thiền phái Tì-ni-đa Lưu-chi - Thiền tông Việt Nam: Thiền phái Vô Ngôn Thông - Thiền tông Việt Nam: Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Thiền tông Việt Nam: Thiền phái Thảo Đường - Thiền Việt Nam: Tông Tào Động và Lâm Tế.

Continue Reading

BOOK: BÁT NHÃ TÂM KINH GIẢNG GIẢI – THÍCH NHẬT QUANG

Sách PDF

BOOK: BÁT NHÃ TÂM KINH GIẢNG GIẢI – THÍCH NHẬT QUANG

No Comments 06 February 2016

Hệ Bát Nhã là một bộ phận trọng yếu trong Tam tạng Thánh giáo, cánh cửa thật tướng mở toang từ đó, chân trời Tánh Không, kho tàng pháp bảo cũng toàn bày nơi đó, để thấy pháp xưa nay bình đẳng và rồi một phen các hành giả đủ cụ nhãn sẽ thể nhận chân lý hoát thông giải thoát... Thích Nhật Quang

Continue Reading

BOOK: BÀ MẸ TRÍ TUỆ – NAMKHAI NYINGPO

Sách PDF

BOOK: BÀ MẸ TRÍ TUỆ – NAMKHAI NYINGPO

No Comments 06 February 2016

... Sau khi đạt được đại chứng ngộ, Yeshe Tsogyal đã cống hiến cả cuộc đời mình để dẫn đạo cho những người khác và khuyến khích họ trong thực hành tâm linh; Mặc dù bản thân đã trải qua nhiều khó khăn nhưng ngài đã vượt qua ngay cả những trở ngại lớn nhất với những người khác. Ngài đã mang lại lợi ích không thể nghĩ bàn đến cho rất nhiều người!.. Namkhai Nyingpo.

Continue Reading

BOOK: BỘ MẬT TÔNG TẬP 4 – THÍCH VIÊN ĐỨC

Sách PDF

BOOK: BỘ MẬT TÔNG TẬP 4 – THÍCH VIÊN ĐỨC

No Comments 06 February 2016

1. KINH ĐẠI ĐÀ LA NI MẠT PHÁP TRUNG NHẤT TỰ TÂM CHÚ: Như thật tôi nghe, một thời Ðức Phật ở cõi Trời Tịnh Cư, các thứ trang nghiêm không thể nghĩ bàn, tất cả chúng Bồ Tát an trụ trong hội ấy, cùng các Thiên Long, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tô La và hết thảy tinh tú Thiên Tiên, đều là những vị Thập Ðịa Bồ Tát phương tiện hóa hiện ở nơi hội này... Thích Viên Đức

Continue Reading

BOOK: BỘ MẬT TÔNG TẬP 3 – THÍCH VIÊN ĐỨC

Sách PDF

BOOK: BỘ MẬT TÔNG TẬP 3 – THÍCH VIÊN ĐỨC

No Comments 06 February 2016

Một đời thuyết pháp của đức Như Lai, giáo lý của Ngài chia ra làm ba tạng: Gọi Tu đa la (Sutra), Tỳ nại gia (vinaya), Tô đạt lãm (Sastra); tức là Kinh, Luật, Luận. Tạng giáo tuy phân ra làm ba, nhưng không ngoài hai môn: Hiển giáo và Mật giáo. Hiển giáo nói rộng tánh tướng để hiểu ngộ lý mầu tu chứng Pháp thân. Mật giáo chỉ khiến tụng trì được thầm lên Thánh vị và vượt ra ngoài sự hiểu biết... Thích Viên Đức.

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes