BOOK: BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT – HT. THÍCH THANH TỪ

Sách PDF

BOOK: BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT – HT. THÍCH THANH TỪ

1 Comment 05 February 2016

Chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ sanh tử, dong thuyền ra cứu vớt họ là sự ra đời của đạo Phật. Ðêm tối vô minh che phủ tất cả chúng sanh, cầm đuốc sáng soi đường cho họ là trách nhiệm của đạo Phật. Ðạo Phật đến với chúng sanh trong một niềm khát vọng vô biên, một sự trông chờ tột độ. Nhưng, con thuyền có giá trị cứu mạng khi nào người sắp chết chìm biết bám lấy nó. Ngọn đuốc là một cứu tinh, khi nào những kẻ lạc đường trong đêm tối khao khát muốn ra... HT. Thích Thanh Từ.

Continue Reading

Book: ÁNH SÁNG CHÂN TÂM – Dalai Lama

Sách PDF

Book: ÁNH SÁNG CHÂN TÂM – Dalai Lama

No Comments 05 February 2016

Thật là điều vô cùng thiết yếu để có được sự tỉnh thức về cái chết – để quán chiếu rằng bạn sẽ không tồn tại lâu dài trong cuộc đời này. Nếu bạn không tỉnh giác về cái chết, bạn sẽ đánh mất cơ hội tận dụng đời người hiếm quý này mà bạn đã đạt được. Đời người này rất có ý nghĩa bởi vì, dựa trên đời người ấy, mà có những kết quả vô cùng quan trọng có thể được thành tựu... Đức Đạt Lai La Ma.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes