TỰ THÂN VÀ THA NHÂN

Biên khảo

TỰ THÂN VÀ THA NHÂN

No Comments 07 November 2012

Sự thể hiện đích thực về đời sống của người Phật tử không phải là ngôn ngữ, kiến thức mà là hành động. Tọa thiền là quan trọng, giữ tâm điềm tĩnh, lắng dịu và nghiêm túc trong quá trình hành thiền là cần thiết, nhưng đấy không phải là nhiệm vụ khó khăn nhất... (HT. Thích Thiên Ân)

Continue Reading

ĐỨC DALAI-LAMA NÓI VỀ TRIẾT LÝ PHẬT GIÁO ỨNG DỤNG

Biên khảo

ĐỨC DALAI-LAMA NÓI VỀ TRIẾT LÝ PHẬT GIÁO ỨNG DỤNG

No Comments 07 November 2012

Có một câu chuyện của đức Phật đã duy trì sự im lặng và không thuyết giáo trong bảy tuần. Đức Phật, theo kinh điển, đã nói rằng, "Ta đã tìm ra một giáo huấn, một con đường thậm thâm, hòa bình, và tự do khỏi mọi tạo tác, vô vi. Ta đã tìm thấy một giáo huấn như cam lồ... (Tuệ Uyển dịch)

Continue Reading

HẠNH PHÚC VÀ PHƯỚC ĐỨC TRONG THIỀN QUÁN

Thiền tông

HẠNH PHÚC VÀ PHƯỚC ĐỨC TRONG THIỀN QUÁN

No Comments 07 November 2012

“Thở vào, ta biết ta đang thở vào; thở ra, ta biết ta đang thở ra. Thở vào, ta biết, ta đang đưa dưỡng khí đi vào trong thân thể ta; thở ra, ta biết, ta đang đưa những khí không lành mạnh đi ra khỏi thân thể ta”. (TT. Thích Thái Hòa)

Continue Reading

PHẬT GIÁO VÀ TƯƠNG LAI

Biên khảo

PHẬT GIÁO VÀ TƯƠNG LAI

No Comments 07 November 2012

... Bằng cách "Không lừa dối chính mình", nghĩa là tôi muốn nói chúng ta hãy ngưng vẽ một bức tranh của thế giới ngày nay bằng những sai lầm với các màu sắc khoái lạc, vì tiện nghi và an toàn cho riêng mình... Francis Story (Ven. Anagaarika Sugataananda)

Continue Reading

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ THIỀN ĐỊNH

Thiền tông

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ THIỀN ĐỊNH

No Comments 07 November 2012

Tại sao hành thiền? Có rất nhiều lý do. Nhưng trội hơn hết là sự suy nghĩ sáng suốt, xóa tan ngu si, ảo tưởng, tham lam, sân hận và ham muốn. Con đường đến Niết bàn là phải từ bỏ sự bám víu vào 'bản ngã'. (Dorothy Figen)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes