Thơ ca

CON THUYỀN HOA TÂM

0 Comments 06 October 2012

CON THUYỀN HOA TÂM

***

Hội Hoa Tâm!

Tâm Hoa tỏa sáng,

Sáng Hoa Tâm,

sáng góc Trời Nam!

*

Thuyền Hoa Tâm

dạo trên Sóng nước,

“Thuyền Hoa Tâm chở

Hội Hoa Tâm,”

Chiếu kiến Bát Nhã

cùng Kim Cang,

Dạo chơi

trên Sóng nước mênh mang,

Gió mát,

trời thanh làm bạn lữ!

*

Thuyền cập bến

chở người Duyên hợp!

Cùng dạo chơi

giữa chốn “Nhân gian”,

Trời đất rộng

so Tâm Thuyền rộng,

Chở bao nhiêu khách

vẫn không sờn!

*

Cờ hiệu triệu

thêu nên: “Trí Đạo”,

Đạo Tâm chèo chống

Thuyền Hoa Tâm,

Hân hoan thả,

chơi cùng sông nước,

Hướng đi theo

tiếng gọi của Người,

Cùng ánh sáng

“Thiêng liêng” chiếu rọi,

Mang ý chí

tôi rèn, gang thép,

Xuyên gió lửa,

vượt nghìn Đại dương!

*

Cứ mãi thế!

trong từng sát na,

Không đích đến

và không điểm dừng,

Thuyền cứ đi,

đi mãi không ngừng,

Vì Hạnh nguyện

muôn đời mãi sáng,

Gieo duyên lành

cho mọi chúng sanh!

*

Ngại chi không lên thuyền

“bạn hỡi”…!!!

* * *

Hoa Tâm Cư Sĩ,

* * *

Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes