ÐỜI SỐNG ÐẠO ÐỨC THEO PHẬT GIÁO

Biên khảo, Phật học phổ thông

ÐỜI SỐNG ÐẠO ÐỨC THEO PHẬT GIÁO

No Comments 28 October 2012

Tinh thần giới luật theo kinh tạng Pàli, giới luật được đức Phật quy định rất đơn giản, không chi li và hệ thống như những bộ luật về sau này, nói thế không có nghĩa là thiếu sót, mà chúng ta phải hiểu rằng, đó là tinh thần cốt lõi của giới luật, nó bao trùm lên cả mọi điều răn cấm của Luật tạng. (TT. Thích Hạnh Bình)

Continue Reading

TẠI SAO NGƯỜI PHẬT TỬ TRÁNH XA SỰ CHẤP TRƯỚC?

Phật học phổ thông

TẠI SAO NGƯỜI PHẬT TỬ TRÁNH XA SỰ CHẤP TRƯỚC?

No Comments 28 October 2012

Bạn có thể đã nghe rằng Phật tử nên tránh xa những sự chấp trước. Điều này nghe có vẻ rất khó chịu. Có phải chăng người Phật tử phải từ bỏ bạn bè và những người ta thương? Xin thưa, không phải như thế. Theo Phật giáo, “Sự chấp trước” không bao hàm ý nghĩa như những gì bạn nghĩ... (Barbara O’Brien)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes