TẠI SAO PHẬT GIÁO ẢNH HƯỞNG Ở PHƯƠNG TÂY?

Biên khảo

TẠI SAO PHẬT GIÁO ẢNH HƯỞNG Ở PHƯƠNG TÂY?

No Comments 26 October 2012

Tây phương biết Phật giáo từ hồi đầu thế kỷ XIX. Nhưng hồi đó chỉ mới một số ít học giả và triết gia khám phá ra sức thu hút của một tư tưởng đến từ phương Đông mà người ta không biết nên gọi là tôn giáo hay triết lý. Âm thầm, “im lặng, Phật giáo lan ra xã hội, phát triển khắp nơi ở châu Âu” từ giữa thế kỷ XIX... (GS. CAO HUY THUẦN)

Continue Reading

PHẬT GIÁO DUY TÂM HAY KHÔNG?

Biên khảo

PHẬT GIÁO DUY TÂM HAY KHÔNG?

No Comments 26 October 2012

Hiện nay, không ít nhà nghiên cứu khi tìm hiểu về Phật giáo thường đưa ra kết luận, Phật giáo là duy tâm. Dẫn chứng là, trong kinh Hoa Nghiêm Phật thuyết vạn pháp duy tâm tạo hay thế giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Theo họ, đạo Phật cho rằng tất cả đều từ tâm mà ra, toàn thể thế giới quanh ta là do tâm tạo nên, không có một thế giới thực, một thế giới độc lập tồn tại khách quan với con người... (Huệ Bá)

Continue Reading

MƯỜI NIỆM VÃNG SANH

Tịnh độ

MƯỜI NIỆM VÃNG SANH

No Comments 26 October 2012

Cần phải phân biệt để biết rõ rằng, niệm là tâm niệm, tiếng Phạn là smati, có nghĩa là tâm ghi nhớ đối tượng, sự việc không để quên mất. Niệm là một loại tâm sở pháp, là một trong năm loại tâm sở biệt cảnh. Ý nghĩa của nó là hệ niệm, là buộc tâm chuyên chú vào một cảnh giới, ghi nhớ rõ ràng, không để quên mất... (Thích Nguyên Hùng)

Continue Reading

KHÔNG VÀ TƯỚNG

Thiền tông

KHÔNG VÀ TƯỚNG

No Comments 26 October 2012

Con đường để đến với minh triết không có nghĩa là tập trung cao độ vào những trạng thái của định, thể nhập vào những cảnh giới khác nhau, hoặc từ bỏ tất cả mà điều quan trọng là bạn cần phải thành tâm với những định hướng của mình. Thiền định không có nghĩa là quay lưng chối bỏ mọi sự vật của thế gian... (Ajahn Sumedho)

Continue Reading

GIÁ TRỊ CỦA THÀNH THẬT

Phật học phổ thông

GIÁ TRỊ CỦA THÀNH THẬT

No Comments 26 October 2012

... Người đang hướng dẫn sự thật của chân lý cuộc đời, kêu gọi và khuyên nhũ mọi người hãy nên sống thành thật, tức không dối gạt người khác. Một sự bất tín, vạn sự bất tin... (Phong Trần Trúc Giác)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes