CƠ SỞ MẬT TÔNG TÂY TẠNG QUA CÁC HUYỀN NGHĨA CỦA ĐẠI THẦN CHÚ OM MANI PADME HUM

Biên khảo, Mật tông

CƠ SỞ MẬT TÔNG TÂY TẠNG QUA CÁC HUYỀN NGHĨA CỦA ĐẠI THẦN CHÚ OM MANI PADME HUM

1 Comment 25 October 2012

Sự khai sinh ngôn ngữ cũng chính là sự khai sinh nhân loại. Mỗi từ là phần đồng thanh tương ứng của một kinh nghiệm, nối liền với một tác nhân nội hay ngoại tại. Quá trình này đòi hỏi một nỗ lực sáng tạo vĩ đại trải qua khoảng thời gian vô cùng; và chính nhờ nỗ lực này mà con người đã có thể vượt lên trên loài vật... (Lama A. Govinda)

Continue Reading

100 ĐIỀU ĐẠO ĐỨC TẠI GIA

Biên khảo, Phật học phổ thông

100 ĐIỀU ĐẠO ĐỨC TẠI GIA

No Comments 25 October 2012

Là người mới bắt đầu học Phật, tôi nhận thấy quyển sách nhỏ này thể hiện tốt tinh thần vừa giáo dục vừa khai sáng. Mặc dù đạo Phật có bề dày lịch sử phong phú, đầy những giá trị, điều cần thiết đối với người học Phật ngày nay vẫn là làm thế nào để ứng dụng lời đức Phật dạy vào đời sống hàng ngày... (Gleg Kleven)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes