KIỂM SOÁT SỰ TỨC GIẬN

Biên khảo

KIỂM SOÁT SỰ TỨC GIẬN

No Comments 24 October 2012

Trong cuộc sống cũng như trong quan hệ giao tiếp, trong tình yêu đôi lứa, trong quan hệ gia đình, bạn bè, chồng vợ, trong công việc làm ăn đối tác, cùng với những áp lực về công việc, rồi lại những thách thức mà chúng ta phải đối mặt hoàn cảnh, môi trường sống, bệnh tật, xung đột, những rủi ro khách quan xảy ra ngoài dự kiến... (Giác Hạnh Phương)

Continue Reading

TIÊU DIỆT “STRESS” BẰNG TRIẾT LÝ NHẪN

Biên khảo

TIÊU DIỆT “STRESS” BẰNG TRIẾT LÝ NHẪN

1 Comment 24 October 2012

Trong cuộc sống thường nhật, vui vẻ an lạc, tinh thần thoải mái luôn là một mong ước lớn lao nhất của con người. Tuy nhiên, trên thực tế, có những sự việc ngoài ý muốn hoặc bản thân tự tạo ra, gây bực bội, nóng giận trong lòng. Đôi khi vì không biết cách hóa giải nó nên thể hiện ra bằng hành động tiêu cực mà sau đó khiến chúng ta phải hối hận... (Diệu Hồng)

Continue Reading

LÀM SAO ĐỂ THÂN BỆNH MÀ TÂM AN?

Thiền tông

LÀM SAO ĐỂ THÂN BỆNH MÀ TÂM AN?

No Comments 24 October 2012

Đây là điều không dễ nhưng cần phải thực hiện nếu muốn vượt lên nỗi đau bệnh tật, thoát khỏi nỗi lo sợ, ám ảnh do bệnh tật mang lại. Điều trị bệnh bằng thuốc men, dinh dưỡng và các phương pháp trị liệu khác là cần thiết, nhưng trong thời gian mang bệnh (bệnh chưa khỏi) hoặc phải sống chung với bệnh (bệnh không điều trị được hoặc phải điều trị lâu dài), và nhất là đối với người già... (Phan Minh Đức)

Continue Reading

KINH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NHƯ Ý TÂM ĐÀ LA NI

Kinh điển

KINH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NHƯ Ý TÂM ĐÀ LA NI

No Comments 24 October 2012

Bạch Đức Thế Tôn Đà La Ni nầy có thần lực lớn, có phương tiện lớn, con nay đối trước Phật lần lượt tuyên thuyết. Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi xót thương gia hộ cho con và những người trì minh chú, rưới những trân bảo như cây như ý và Như ý Bảo Châu làm cho các chúng sanh những chỗ mong cầu đều được toại nguyện...

Continue Reading

QUÁN TỰ TẠI NHƯ Ý LUÂN BỒ TÁT DU GIÀ PHÁP YẾU

Kinh điển, Nghi quỹ

QUÁN TỰ TẠI NHƯ Ý LUÂN BỒ TÁT DU GIÀ PHÁP YẾU

No Comments 24 October 2012

Nay Ta thuận DU GIÀ KIM CƯƠNG ĐỈNH KINH nói: MA NI LIÊN HOA BỘ NHƯ Ý NIỆM TỤNG PHÁP Vì tu Tam Muội này. Hay như Quán Tự Tại, Trước tiên chọn đệ tử, Thuộc Tộc tính kính Pháp, Được nhiều người yêu kính, Có trí tuệ, dũng tiến, Quyết định Tỳ ly gia, Thường chẳng bỏ Giác Tuệ, Hiếu thuận với cha mẹ, Tĩnh tín nơi Tam Bảo, Vui tu hạnh Bồ Đề... (Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ)

Continue Reading

QUÁN TỰ TẠI THÀNH TỰU DU GIÀ LIÊN HOA BỘ NIỆM TỤNG PHÁP MÔN

Kinh điển, Nghi quỹ

QUÁN TỰ TẠI THÀNH TỰU DU GIÀ LIÊN HOA BỘ NIỆM TỤNG PHÁP MÔN

No Comments 24 October 2012

Phàm muốn tu tập ở trong Môn này thì cần phải biết thứ tự, phương thức. Nếu chẳng hiểu biết đầy đủ Pháp Tắc ắt chỉ uổng công, hao phí ngày giờ. Do đó sau khi tham nghiệm các Pháp, các việc, các Pháp Môn trong Kinh và Môn Du Già, đem chỗ tương hội xâu thành một Bộ khiến cho kẻ Sơ Tâm cầu giải thoát được thềm bậc địa vị, nên Ta phải ghi chép sự thành tựu của Hạnh đó. (ĐẠI QUẢNG TRÍ BẤT KHÔNG)

Continue Reading

THẦN CHÚ ĐẠI BI: VIÊN NGỌC CỦA NGƯỜI CÙNG TỬ

Biên khảo, Phật học phổ thông

THẦN CHÚ ĐẠI BI: VIÊN NGỌC CỦA NGƯỜI CÙNG TỬ

No Comments 24 October 2012

Như người cùng tử, suốt một đời rong ruổi ngược xuôi, đến khi mang chiếc thân tàn trở về lại ngôi nhà cũ của Cha mình mới khám phá ra viên ngọc vô giá trong chiếc áo rách nát tả tơi theo năm tháng mà ngày xưa người cha vì lòng yêu thương đã khâu vào trước khi đứa con bỏ nhà đi hoang... (Tâm Hà Lê Công Đa)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes