MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ THẦN CHÚ ĐẠI BI

Biên khảo, Phật học phổ thông

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ THẦN CHÚ ĐẠI BI

No Comments 23 October 2012

Ta tiến vào chú Đại Bi với một số tư liệu và tri thức hạn chế để viết về nó, một bài chú lừng lẩy và có nhiều công năng hơn hết trong tất cả mật chú của Phật giáo – một loại tu tập và giáo hóa bằng âm thanh trong Phật giáo, chính xác hơn, một loại chân ngôn được cho là siêu việt từ ngôn thuyết của đức Quán Thế Âm. (Pháp Hiền cư sĩ)

Continue Reading

CẢNH GIỚI: CÕI THIÊN – ATULA – BỐN LOÀI CHÚNG SINH

Phật học phổ thông

CẢNH GIỚI: CÕI THIÊN – ATULA – BỐN LOÀI CHÚNG SINH

No Comments 23 October 2012

Dù được hưởng phước báo sung sướng trên các cõi trời, nhưng chưa phải nơi đã được giải thoát hoàn toàn, cho nên người Phật tử chân chinh cần nên có thái độ dứt khoát để chọn nghiệp sau này. Các loài đều được coi như có sự bình đẳng trong việc cấu tạo nên thân mạng, dù chúng mang lớp gì đi nữa, chỉ có đạo Phật mới chủ trương được như thế mà thôi.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes