NGHIÊN CỨU CỦA PHƯƠNG TÂY VỀ “LUÂN HỒI’: AN BÀI VÀ ƯỚC NGUYỆN TRƯỚC KHI ĐẦU THAI

Biên khảo, Phật học phổ thông

NGHIÊN CỨU CỦA PHƯƠNG TÂY VỀ “LUÂN HỒI’: AN BÀI VÀ ƯỚC NGUYỆN TRƯỚC KHI ĐẦU THAI

No Comments 12 October 2012

Đại thi hào Lý Bạch viết rằng, “Những người sống là những khách đi qua, còn những người chết là những sinh mệnh đang trở về. Một hành trình qua lại giữa trời và đất, khóc thương cho con đường vĩnh hằng.” Đời người ngắn ngủi và cay đắng như bóng con ngựa chạy qua khe cửa. (Tác giả: Thanh Địch)

Continue Reading

SÁU NẺO LUÂN HỒI

Phật học phổ thông

SÁU NẺO LUÂN HỒI

No Comments 12 October 2012

Trong thuyết luân hồi của Phật Giáo, các kiếp liên tiếp nối theo nhau như một chuỗi mắt xích dài vô tận. Kiếp này là quả của kiếp trước và là nhân cho kiếp sau. Do đó các kiếp sống có vô số mức khổ sướng khác nhau, và không phải kiếp nào chúng sinh cũng là người cả. Có nhiều loại chúng sinh trong vòng luân hồi, chúng sinh loại này sau khi chết có thể biến thành chúng sinh loại khác...

Continue Reading

Ý NGHĨA CỦA HẠNH PHÚC

Phật học phổ thông

Ý NGHĨA CỦA HẠNH PHÚC

No Comments 12 October 2012

Ðể có được một niềm hạnh phúc dầu chỉ cỏn con thôi, xem ra cũng chẳng dễ dàng tí nào. Vậy thì, trong tinh thần của người Phật tử, chúng ta phải tìm ở đâu cho ra cái gọi là hạnh phúc? Chúng ta có thể làm được gì khi bản chất của đời sống luôn vô thường bất toại? Có khi chúng ta phải mất đến cả một cuộc đời để đi tìm hạnh phúc và kết quả sau cùng vẫn chỉ là con số không.

Continue Reading

CÓ KHỔ MỚI BIẾT TU

Phật học phổ thông

CÓ KHỔ MỚI BIẾT TU

No Comments 12 October 2012

Ta không thể ngăn cản nỗi đau hay niềm vui, ta không thể cấm tâm phán đoán sự việc, hình thành tư duy, nhưng ta có thể sử dụng chúng theo một hướng khác. Nếu tâm dán nhãn cho cái đau và nói, ‘Tôi đau,’ ta phải xem xét sự gán ép đó kỹ lưởng, quán sát nó cho đến khi bạn nhận ra được cái sai của nó: cái đau đó không thật sự là ta. Nó chỉ là một cảm giác phát khởi rồi qua đi, chỉ có thế.

Continue Reading

33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

Biên khảo, Phật học phổ thông

33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

1 Comment 12 October 2012

Trong Kinh A Di Đà quyển thượng, Kinh Vô lượng thọ quyển thượng và Kinh Quán Âm thọ ký đều dùng hồng danh Thánh Quán Thế Âm để chỉ vị Nhất Bổ Xứ Bồ Tát hầu cận Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc tại Tây phương của cõi Ta Bà. Vị Bồ Tát này thường phụ giúp Đức Phật giáo hóa chúng sinh trong cõi Tịnh độ ấy ...

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes