CON THUYỀN HOA TÂM

Thơ ca

CON THUYỀN HOA TÂM

No Comments 06 October 2012

Thuyền cập bến chở người Duyên hợp! Cùng dạo chơi giữa chốn “Nhân gian”, Trời đất rộng so Tâm Thuyền rộng, Chở bao nhiêu khách vẫn không sờn!... (Hoa Tâm cư sĩ)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes