PHÉP QUÁN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐỂ SÁM HỐI VÀ THANH TỊNH NGHIỆP

Biên khảo, Phật học phổ thông

PHÉP QUÁN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐỂ SÁM HỐI VÀ THANH TỊNH NGHIỆP

No Comments 23 September 2012

Chúng ta hãy tạo động lực bằng cách nghĩ rằng ta đã tạo nhiều ác nghiệp ở kiếp này và trong vô lượng kiếp trước. Những ác nghiệp này, khi kết trái, sẽ trở thành những nỗi đau khổ liên tục nếu ta không thanh lọc (rửa sạch) chúng. (Ani Tencho)

Continue Reading

QUÁN CHIẾU TÍNH TƯƠNG TỤC CỦA TÂM THỨC

Thiền tông

QUÁN CHIẾU TÍNH TƯƠNG TỤC CỦA TÂM THỨC

No Comments 23 September 2012

Bài Quán này phỏng theo sách Cách Hành Thiền của Kathleen McDonald, nhà xuất bản Wisdom Publications tại London phát hành năm 1984. Lama Thubten Yeshe soạn thảo theo bài Quán này để dạy đại chúng tại Chenrezig Institute, Ani Tencho tại Chenrezig Institute lai phỏng theo soạn thảo trên để viết bài Quán này cho Quan Âm Thiền Phật Học Viện.

Continue Reading

PHƯƠNG PHÁP CĂN BẢN CỦA THIỀN THỞ

Thiền tông

PHƯƠNG PHÁP CĂN BẢN CỦA THIỀN THỞ

No Comments 23 September 2012

Thân thể của ta chỉ hoạt động trong hiện tại chứ không hoạt động trong quá khứ hay tương lai. Vì vậy, ngay khi bạn chú ý đến thân thể của mình, đến những cảm giác của thân thể, là bạn nhận thức được hiện tại. (Ani Tenzin Tsepal)

Continue Reading

ĐỨC AVALOKITESHVARA VÀ THẦN CHÚ SÁU ÂM

Biên khảo, Mật tông

ĐỨC AVALOKITESHVARA VÀ THẦN CHÚ SÁU ÂM

No Comments 23 September 2012

Đức AVALOKITESHVARA là một trong những vị Bồ Tát được tôn kính nhất ở Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á là Đức Avalokiteshvara (Đức Quán Thế Âm). Người Tây Tạng gọi Ngài là Chenrezig, người Trung Quốc gọi là Kuan Yin Pu Sa. (Shangpa Tulku Rinpoche).

Continue Reading

KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN OAI LỰC CỦA LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ

Biên khảo, Mật tông

KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN OAI LỰC CỦA LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ

2 Comments 23 September 2012

... Nếu có kẻ trai lành gái tín nào hay y pháp niệm sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni này, thì người đó sẽ được vô tận biện tài được trí tụ tụ thanh tịnh, được đại từ bi, như vậy người đó ngày ngày được viên mãn công đức sáu chữ Ba la mật đa...

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes