VÃNG SANH QUYẾT ÐỊNH CHƠN NGÔN

Biên khảo, Mật tông

VÃNG SANH QUYẾT ÐỊNH CHƠN NGÔN

2 Comments 22 September 2012

Chú Vãng Sinh, gọi đầy đủ là ”Bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni”, được lấy từ ”Vô Lượng Thọ Kinh” (Cầu Na Bạt Đà La đời nhà Tống dịch) cùng với ”Phật thuyết A Di Đà Căn Bổn Bí Mật Thần Chú Kinh” ...

Continue Reading

PHÁP TU TỊNH ĐỘ TRONG MẬT TÔNG

Biên khảo, Mật tông

PHÁP TU TỊNH ĐỘ TRONG MẬT TÔNG

No Comments 22 September 2012

Trong mật tông thì hầu như vị phật nào cũng có 1 cõi tịnh độ. Nhưng trong số đó thì cõi tịnh độ của đức Phật A Di Đà (Amitabha Vô Lượng Quang, Vô lượng thọ) là có duyên nhất với cõi Ta bà này, được đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu nhiều nhất... (Dhyani Buddha Amitabha)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes