QUÁN TỰ TẠI NHƯ Ý LUÂN BỒ TÁT DU GIÀ PHÁP YẾU

Kinh điển, Nghi quỹ

QUÁN TỰ TẠI NHƯ Ý LUÂN BỒ TÁT DU GIÀ PHÁP YẾU

No Comments 23 August 2012

Nay Ta thuận DU GIÀ KIM CƯƠNG ĐỈNH KINH nói: MA NI LIÊN HOA BỘ NHƯ Ý NIỆM TỤNG PHÁP. Vì tu Tam Muội này , Hay như Quán Tự TạiTrước tiên chọn đệ tử Thuộc Tộc tính kính Pháp, Được nhiều người yêu kính, Có trí tuệ, dũng tiến Quyết định Tỳ ly gia (Vìrya - Tinh tiến), Thường chẳng bỏ Giác Tuệ...

Continue Reading

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT NHƯ Ý MA NI LUÂN ĐÀ LA NI NIỆM TỤNG PHÁP

Nghi quỹ

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT NHƯ Ý MA NI LUÂN ĐÀ LA NI NIỆM TỤNG PHÁP

No Comments 23 August 2012

Như có kẻ trai lành, người nữ thiện trì tụng chú này. Nếu mỗi ngày vào buổi sáng nhai cành dương liễu rồi bắt đầu niệm tụng. Nếu tụng chú này mười vạn biến thì Đức Thánh NHƯ Ý LUÂN Bồ Tát hiện thân ban cho sự cầu nguyện...

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes