THẤT CÂU ĐÊ ĐỘC BỘ PHÁP

Mật tông

THẤT CÂU ĐÊ ĐỘC BỘ PHÁP

No Comments 12 August 2012

Đức Phật nói:” Muốn trì Pháp này. Vào đêm thuộc ngày 15, tắm gội sạch sẽ, mặc áo mới sạch, hướng mặt về phương Đông ngồi Bán Già, để gương ngay phía trước. Tùy sức dùng hương hoa, nước trong sạch, các vật. Trước tiên nên tịnh Tâm dứt niệm, sau đó kết Ấn ấn ở trên trái tim, tụng Chú này 108 biến...

Continue Reading

KINH VỀ THÁNH TARA: NGƯỜI BẢO VỆ KHỎI TÁM NẠN

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH VỀ THÁNH TARA: NGƯỜI BẢO VỆ KHỎI TÁM NẠN

No Comments 12 August 2012

Kính lễ Tam Bảo - Kính lễ Đấng Tara Tôn quý - Kính lễ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni: Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn ngự tại cõi trời trên núi Tu Di. Khi ấy, Thánh mẫu Tara ở trong chúng hội đứng lên nói rằng:...

Continue Reading

TẬP ẢNH PHẬT TRANH NGHỆ THUẬT

Hình ảnh

TẬP ẢNH PHẬT TRANH NGHỆ THUẬT

No Comments 12 August 2012

Tập ảnh Phật tranh nghệ thuật.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes