NGHI THỨC CẦU AN

Nghi quỹ

NGHI THỨC CẦU AN

No Comments 10 August 2012

... Nguyện tất cả chúng sanh trong mười phương kẻ âm siêu, người dương thanh thới cùng nghiệp qua, nạn khỏi, tật bệnh, tai ách tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, sở nguyện tùy tâm thành Phật đạo. (Thanh Hùng)

Continue Reading

TÌM HIỂU VỀ ÐỊNH – CÁC VÔ SẮC XỨ (Aruppa-Niddesa)

Biên khảo, Thiền tông

TÌM HIỂU VỀ ÐỊNH – CÁC VÔ SẮC XỨ (Aruppa-Niddesa)

No Comments 10 August 2012

... Vượt qua sắc tưởng nghĩa là vượt qua, siêu việt các thiền chứng đã đạt được ở cõi sắc giới, Với sự biến mất những chướng ngại tưởng: Chướng ngại tưởng hay đối ngại tưởng là những tưởng khởi lên do căn tiếp xúc với trần tương ứng...

Continue Reading

TRÍCH DỊCH DANH NGÔN CỦA ĐỨC DALAI LAMA

Phật học phổ thông

TRÍCH DỊCH DANH NGÔN CỦA ĐỨC DALAI LAMA

No Comments 10 August 2012

Đức Dalai Lama, lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Tây Tạng được trao giải thưởng Templeton, một giải thưởng uy tín trên thế giới trong một buổi lễ trang trọng được tổ chức tại thánh đường St Paul ở thủ đô Luân Đôn. Giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp không mệt mỏi của ngài trong lĩnh vực tâm linh vì cuộc sống bình yên của nhân loại.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes