PHƯƠNG THỨC NIỆM PHẬT

Thiền tông

PHƯƠNG THỨC NIỆM PHẬT

No Comments 07 July 2012

Không phải ngẫu nhiên đến đời Trần, phương thức niệm Phật được Thiền phái Trúc Lâm chú trọng trong việc vận dụng vào đời sống thực nghiệm tâm linh trong các Thiền đường nước Đại Việt. Mặc dầu vào thời kỳ này với sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm, hẳn nhiên việc thực tập hành thiền là phương thức tu tập được xem trọng để kiến tính thành Phật. (Thích Phước Đạt)

Continue Reading

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT DÀNH CHO NGƯỜI MÊ TÍN VÀ CĂN CƠ THẤP?

Tịnh độ

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT DÀNH CHO NGƯỜI MÊ TÍN VÀ CĂN CƠ THẤP?

No Comments 07 July 2012

Pháp môn niệm Phật là pháp môn duy nhất được chính đức Thích Ca nói ra, dù không ai yêu cầu. Đây là một pháp môn vi diệu, khó tin, khó nhận đã được chư Phật mười phương ấn chứng. Vi diệu vì nó bao trùm cả ba căn: thượng căn, trung căn và hạ căn. Khó tin vì nó quá dễ dàng trong thực hành. (Từ Phong)

Continue Reading

NGHI THỨC THỌ TRÌ TÂM KINH

Kinh điển, Nghi quỹ

NGHI THỨC THỌ TRÌ TÂM KINH

No Comments 07 July 2012

Con xin Quy y Phật Pháp Tăng tam bảo. Nguyện theo Bồ tát Quan Thế Âm, vi Ngài có đủ sức mạnh của tâm đại bi. Con xin Quy y với Đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn. Vì Ngài đầy đủ thần lực nên gọi là đấng toàn năng. Con xin trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú làm cho chúng sinh được an vui lợi ích. (Khải Thiên - THÍCH TÂM THIỆN)

Continue Reading

THÔNG ĐIỆP TỪ KINH TRÁI TIM TUỆ GIÁC VÔ THƯỢNG

Biên khảo

THÔNG ĐIỆP TỪ KINH TRÁI TIM TUỆ GIÁC VÔ THƯỢNG

Comments Off 07 July 2012

Bức thông điệp này, không nhằm cắt nghĩa hay giải minh về tư tưởng triết học Bát nhã, mà trái lại, nó xuất phát từ cảm xúc tuyệt vời khi thắm thía được giá trị tuyệt hảo trong lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Ngài sẽ cứu rỗi, ban cho chúng ta một sự bình yên nội tại mà không làm sao có thể sánh được với bất cứ gì trên thế gian này. (Khải Thiên - Thích Tâm Thiện)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes