TÁM PHÁP THẾ GIAN

Biên khảo, Phật học phổ thông

TÁM PHÁP THẾ GIAN

No Comments 26 July 2012

Tiếng Pali của "Tám pháp thế gian" là "Atthaloka-dhamma". "Attha" là tám, "loka" là thế gian, và "dhamma" là pháp. Atthalokadhamma còn được dịch là Bát pháp, hay Bát phong, là tám ngọn gió làm rung chuyển thế gian. Đó là: Được (làbha) và mất (alàbha), danh thơm (yasa) và tiếng xấu (ayasa), ca tụng (pasamsà) và khiển trách (nindà), hạnh phúc (sukha) và đau khổ (dukkha).

Continue Reading

ĐÔNG MẬT VÀ MẬT TÔNG TÂY TẠNG

Mật tông

ĐÔNG MẬT VÀ MẬT TÔNG TÂY TẠNG

1 Comment 13 July 2012

Gần đây có một số đạo hữu bắt đầu tìm hiểu về Kim Cang Thừa và có khá nhiều thắc mắc, nhất là về sự khác biệt giữa Mật Tông Trung Hoa, Nhật Bản (Đông Mật) với Mật Tông Tây Tạng. Nếu hiểu tường tận được sự khác biệt này thì lộ trình tu học của mọi người sẽ thêm phần sáng tỏ và xác thực hơn. (Cư sĩ Thiện Duyên )

Continue Reading

CÔNG HẠNH BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Phật học phổ thông

CÔNG HẠNH BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

No Comments 13 July 2012

Ngài Huyền Trang pháp sư đời Đại Đường nói: “Quán Có, mà không trụ nơi Có, quán Không mà không trụ nơi Không. Nghe Danh, mà không lầm đối với Danh, thấy Tướng mà không chìm ở nơi Tướng. Tâm, không động ở Tâm. Cảnh, không trước (chấp, dính mắc) ở cảnh; tất cả hiện hữu đó, không làm loạn được Chơn, đó chính là Trí Tuệ Vô Ngại...

Continue Reading

BỒ TÁT THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

Biên khảo

BỒ TÁT THIÊN THỦ THIÊN NHÃN

No Comments 13 July 2012

Hình ảnh tôn tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn mỗi bàn tay đều có con mắt trí tuệ, trong tay cầm nhiều pháp khí dùng hàng phục ma chướng, những cánh tay cầm kiếm, búa, tràng hoa, châu báu, vải lụa gấm vóc, hoa sen, bánh xe pháp, bình tịnh thủy, chày kim cang.. cũng tượng trưng cho mọi ngành nghề trong cuộc sống trên thế gian này...

Continue Reading

THÀNH KÍNH TRI ÂN MẸ HIỀN QUÁN THẾ ÂM

Phật học phổ thông

THÀNH KÍNH TRI ÂN MẸ HIỀN QUÁN THẾ ÂM

No Comments 13 July 2012

Sinh ra làm kiếp con người, dấn thân vào cõi phù vân thì chúng ta đã sẵn sàng đón nhận, chịu đựng vùi dập giữa muôn nghìn giông tố cuộc đời. Những lúc đau khổ, trong đêm thanh vắng con càng thấy mình bé nhỏ quạnh quẽ, dưới ánh sáng sao xa mờ con cảm thấy mình bơ vơ lạc lõng...

Continue Reading

PHƯƠNG THỨC NIỆM PHẬT

Thiền tông

PHƯƠNG THỨC NIỆM PHẬT

No Comments 07 July 2012

Không phải ngẫu nhiên đến đời Trần, phương thức niệm Phật được Thiền phái Trúc Lâm chú trọng trong việc vận dụng vào đời sống thực nghiệm tâm linh trong các Thiền đường nước Đại Việt. Mặc dầu vào thời kỳ này với sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm, hẳn nhiên việc thực tập hành thiền là phương thức tu tập được xem trọng để kiến tính thành Phật. (Thích Phước Đạt)

Continue Reading

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT DÀNH CHO NGƯỜI MÊ TÍN VÀ CĂN CƠ THẤP?

Tịnh độ

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT DÀNH CHO NGƯỜI MÊ TÍN VÀ CĂN CƠ THẤP?

No Comments 07 July 2012

Pháp môn niệm Phật là pháp môn duy nhất được chính đức Thích Ca nói ra, dù không ai yêu cầu. Đây là một pháp môn vi diệu, khó tin, khó nhận đã được chư Phật mười phương ấn chứng. Vi diệu vì nó bao trùm cả ba căn: thượng căn, trung căn và hạ căn. Khó tin vì nó quá dễ dàng trong thực hành. (Từ Phong)

Continue Reading

NGHI THỨC THỌ TRÌ TÂM KINH

Kinh điển, Nghi quỹ

NGHI THỨC THỌ TRÌ TÂM KINH

No Comments 07 July 2012

Con xin Quy y Phật Pháp Tăng tam bảo. Nguyện theo Bồ tát Quan Thế Âm, vi Ngài có đủ sức mạnh của tâm đại bi. Con xin Quy y với Đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn. Vì Ngài đầy đủ thần lực nên gọi là đấng toàn năng. Con xin trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú làm cho chúng sinh được an vui lợi ích. (Khải Thiên - THÍCH TÂM THIỆN)

Continue Reading

THÔNG ĐIỆP TỪ KINH TRÁI TIM TUỆ GIÁC VÔ THƯỢNG

Biên khảo

THÔNG ĐIỆP TỪ KINH TRÁI TIM TUỆ GIÁC VÔ THƯỢNG

Comments Off 07 July 2012

Bức thông điệp này, không nhằm cắt nghĩa hay giải minh về tư tưởng triết học Bát nhã, mà trái lại, nó xuất phát từ cảm xúc tuyệt vời khi thắm thía được giá trị tuyệt hảo trong lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Ngài sẽ cứu rỗi, ban cho chúng ta một sự bình yên nội tại mà không làm sao có thể sánh được với bất cứ gì trên thế gian này. (Khải Thiên - Thích Tâm Thiện)

Continue Reading

KHỞI ĐẦU LÀ TÂM

Phật học phổ thông

KHỞI ĐẦU LÀ TÂM

No Comments 06 July 2012

Lời ngắn gọn về giáo pháp nhà Phật, có lẽ nên gọi đơn giản là “pháp tu tâm.” Và ngay cả, nếu có nhiều cách trình bày ngắn gọn khác, theo diễn giải của từng vị Thầy, nhưng chắc chắn vẫn không thể lìa tâm mà nói. (Cư Sĩ Nguyên Giác)

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes