Pháp giảng audio

SNPG: NIỆM PHẬT THẬP YẾU – PHẦN MỘT

0 Comments 21 January 2012

SÁCH NÓI PHẬT GIÁO

NIỆM PHẬT THẬP YẾU

PHẦN MỘT

* * *

001. LỜI NÓI ĐẦU

001 – Loi Noi Dau

* * *

002. NIỆM PHẬT PHẢI VÌ THOÁT SANH TỬ

002 – Niem Phat Phai Vi Thoat Sanh Tu

* * *

003. LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

003 – Lam The Nao De Phat Tam Bo De

* * *

004. QUÁN VỀ SỰ KHỔ – BỒ ĐỀ TÂM VỚI TỊNH ĐỘ

004 – Quan Ve Su Kho – Bo De Tam Voi Tinh Do

* * *

005. NIỆM PHẬT PHẢI PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

005 – Niem Phat Phai Phat Tam Bo De

* * *

006. NIỆM PHẬT PHẢI DỨT TRỪ LÒNG NGHI

006 – Niem Phat Phai Dut Tru Long Nghi

* * *

007. NIỆM PHẬT PHẢI DỨT TRỪ LÒNG NGHI

007 – Niem Phat Phai Dut Tru Long Nghi

* * *

008. NIỆM PHẬT PHẢI QUYẾT ĐỊNH NGUYỆN VÃNG SANH

008 – Niem Phat Phai Quyet Dinh Nguyen Vang Sanh

HẾT PHẦN MỘT

* * *

SÁCH NÓI PHẬT GIÁO

NIỆM PHẬT THẬP YẾU – PHẦN HAI

* * *

Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes