Ý NGHĨA OM MANI PADME HUM

Biên khảo

Ý NGHĨA OM MANI PADME HUM

No Comments 21 January 2012

... Thông thường người ta không giảng nghĩa thần chú, nhưng ở đây cần nói thêm là: “ngọc quý” biểu hiện cho Bồ-đề tâm (bodhicitta), “hoa sen” chỉ tâm thức con người, ý nghĩa là tâm Bồ-đề nở trong lòng người. Tuy nhiên thần chú có những âm thanh riêng biệt và những tác dụng bí ẩn theo cách trình bày của Kim cương thừa. Đối với Phật giáo Tây tạng thì Om Mani Padme Hum chính là lòng từ bi rộng lớn, muốn đạt Niết-bàn vì lợi ích của chúng sinh... (Dịch Việt: Mỹ Thanh)

Continue Reading

ĐẠI BI THẦN CHÚ (VIDÉO – NHẠC HOA)

Video clip

ĐẠI BI THẦN CHÚ (VIDÉO – NHẠC HOA)

No Comments 21 January 2012

ĐẠI BI THẦN CHÚ (VIDÉO – NHẠC HOA) * * *

Continue Reading

NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (VIDÉO – NHẠC HOA)

Video clip

NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (VIDÉO – NHẠC HOA)

No Comments 21 January 2012

NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT VIDÉO – NHẠC HOA * * *

Continue Reading

HỘI VUI (VIDÉO – NHẠC HOA)

Video clip

HỘI VUI (VIDÉO – NHẠC HOA)

No Comments 21 January 2012

HỘI VUI (VIDÉO – NHẠC HOA) * * *

Continue Reading

THẦN CHÚ KHÓ GẶP

Bồ tát truyện

THẦN CHÚ KHÓ GẶP

No Comments 21 January 2012

Trong lúc trò chuyện, tôi có để ý đến bà cụ. Chợt thấy bà bỗng ngồi dậy, tóc tai rối bù, mắt bà láo lia, và đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Tôi thấy miệng của bà có màu đỏ chói như máu. Khi ánh mắt của bà vừa chạm vào mắt tôi thì bà vội vã quay mặt vào trong vách tường. Tôi thấy ngay đây là hiện tượng lạ. Tay tôi thầm bắt ấn Kim cang, miệng đọc Thần chú Chuẩn Đề, và trí tôi quán tưởng đến Kính Đàn... (Thanh Hùng - VTHB)

Continue Reading

SNPG: CỰC LẠC THÙ THẮNG

Pháp giảng audio

SNPG: CỰC LẠC THÙ THẮNG

No Comments 21 January 2012

Sách Nói Phật Giáo: CỰC LẠC THÙ THẮNG

Continue Reading

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ (VIDÉO – NHẠC HOA)

Video clip

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ (VIDÉO – NHẠC HOA)

No Comments 21 January 2012

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÚ (VIDÉO – NHẠC HOA) * * *

Continue Reading

CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ (VIDÉO – NHẠC HOA)

Video clip

CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ (VIDÉO – NHẠC HOA)

No Comments 21 January 2012

CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ (VIDÉO - NHẠC HOA)

Continue Reading

SNPG: NIỆM PHẬT THẬP YẾU – PHẦN BA

Pháp giảng audio

SNPG: NIỆM PHẬT THẬP YẾU – PHẦN BA

No Comments 21 January 2012

Sách Nói Phật Giáo: NIỆM PHẬT THẬP YẾU - PHẦN BA

Continue Reading

SNPG: NIỆM PHẬT THẬP YẾU – PHẦN HAI

Pháp giảng audio

SNPG: NIỆM PHẬT THẬP YẾU – PHẦN HAI

No Comments 21 January 2012

Sách Nói Phật Giáo: NIỆM PHẬT THẬP YẾU - PHẦN HAI

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes