SỐNG VỚI TÂM TỪ

Biên khảo

SỐNG VỚI TÂM TỪ

No Comments 13 January 2012

Hầu hết các tôn giáo lớn trên thế giới đều nhấn mạnh và khuyến khích phát triển tình thương, thực tập lòng từ đến mức tuyệt đối. Trong đạo Phật, lòng từ được cảm nhận dưới nhiều cấp độ khác nhau. Hơn nữa, lòng từ được minh thị trong nhiều kinh điển, qua nhiều quả vị tu chứng của chư Phật, chư vị Bồ tát, lịch đại Tổ sư và liệt vị Thánh Tăng. Tình thương của con người thật bao la, vô cùng tận. Tuyệt đối không giống như những tiềm năng thiên nhiên đang bị con người khai thác, tiêu dụng, dần dà đến lúc cạn kiệt. Lòng từ trong trái tim con người, luôn phát triển nâng cao vô bờ bến. (TT. Thích Thiện Hữu)

Continue Reading

Hạnh nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm – PHƯƠNG PHÁP KHƠI DẬY TRÍ TUỆ & TỪ BI

Biên khảo

Hạnh nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm – PHƯƠNG PHÁP KHƠI DẬY TRÍ TUỆ & TỪ BI

No Comments 13 January 2012

Qua lời Phật dạy phẩm Quán Thế Âm Bồ tát Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa và thiền không hai, không khác. Đây là bài kinh nói về hạnh nguyện độ sinh của Bồ tát Quán Thế Âm trong cõi Ta Bà, giúp cho tất cả mọi người “quán chiếu cuộc đời” để đạt được giác ngộ và giải thoát. Trì niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm là phương pháp tu tập quán chiếu cuộc đời, để chúng ta thấy rõ được bản chất thực hư của nó, nên mỗi hành giả tự độ mình, vượt qua các khổ đau đang có mặt. (Thích Đạt Ma Phổ Giác)

Continue Reading

48 CÁCH NIỆM PHẬT

Biên khảo, Tịnh độ

48 CÁCH NIỆM PHẬT

No Comments 13 January 2012

Sự sống hàng ngày đã chiếm quá nhiều thì giờ của chúng ta, bởi vậy nên những lớp trần ai càng bám riết theo cuộc sống, làm cho chúng ta không rảnh được sự tính toán, mà hễ tính nhiều tức loạn trí, lo âu ắt tổn thần. Thế nên khi xác nhận cuộc sống này chỉ là tạm bợ, trả vay, quay về với cuộc sống tâm linh vĩnh viễn, chơn thật, thì còn gì nữa mà không buông bỏ tất cả giả cảnh, để sống với cảnh giới chơn thường. Phàm, Thánh, mê, ngộ đều ở nơi ý địa của đương nhơn mà thôi! (Giang Ðô Trịnh Vi Am - Sa-môn Thích Tịnh Lạc dịch và chú giải)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes