NGHI QUĨ ĐỨC QUAN THẾ ÂM (Pháp Quán Tưởng Hành Trì Lục Tự Đại Minh Chú)

Kinh điển, Nghi quỹ

NGHI QUĨ ĐỨC QUAN THẾ ÂM (Pháp Quán Tưởng Hành Trì Lục Tự Đại Minh Chú)

No Comments 02 January 2012

Ngài có 11 gương mặt. Dưới hết là ba gương mặt, ở giữa màu trắng, bên phải màu xanh lá và bên trái màu đỏ. Bên trên có ba gương mặt, ở giữa màu xanh lá, bên phải màu đỏ và bên trái màu trắng. Trên nữa có ba gương mặt, ở giữa màu đỏ, bên phải màu trắng và bên trái màu xanh lá. Trên nữa là gương mặt phẫn nộ màu xanh đêm, tóc dựng đứng màu cam Trên cùng là gương mặt đỏ của Phật A Di Đà, với nụ cười từ hòa an nhiên.

Continue Reading

PHÁP THIỀN ĐỊNH QUÁN THẾ ÂM CHỮA BỆNH

Biên khảo

PHÁP THIỀN ĐỊNH QUÁN THẾ ÂM CHỮA BỆNH

No Comments 02 January 2012

PHÁP THIỀN ĐỊNH QUÁN THẾ ÂM CHỮA BỆNH Khi thực hành pháp tu tập này, bạn nên có một động cơ hoàn toàn nhất tâm nghĩ đến các chúng sinh khác, hết lòng bi mẫn, xót thương sự đau khổ của các chúng sinh khác đến mức không thể chịu nổi. Do năng lực mãnh [...]

Continue Reading

PHÁP THIỀN QUÁN THẾ ÂM – PHẦN II

Biên khảo

PHÁP THIỀN QUÁN THẾ ÂM – PHẦN II

No Comments 02 January 2012

... Mặc dù chúng ta có thể nhận thấy được sự đau khổ ở mặt phiến diện nhưng, không phải bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể thể nghiệm được mức độ xung kích cực độ của khổ đau nơi chính bản thân mình. Dù vậy, nếu suy nghĩ (thật cẩn trọng) về tính cách bao quát lan tràn của sự khổ đau đang tồn tại, nó sẽ kích phát được tâm từ bi của con người và đồng thời có thể khiến họ hưng khởi thệ nguyện vĩ đại để cứu độ tất cả sự đau khổ của chúng sanh.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes