Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – ĐỨC PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

0 Comments 02 November 2011

Nam mô tát đa nm tam miu tam b đ cu chi nm đát đit thaÁn Chiết l ch l Chun-Đ ta bà ha.

TNG NH CHT LƯỢNG CAO

ĐC PHT MU CHUN Đ

(Xin vui lòng nhấp vào đường link dưới đây để download file ảnh về)

http://www.mediafire.com/?b377th669heklo9

Trang nhà Daibi xin trân trọng gửi đến quý Thiện Hữu Tri Thức bức tranh chất lượng cao, ngõ hầu mang đến các bạn đồng tu niềm an lạc khi chiêm ngưỡng Tôn ảnh ĐỨC PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ phát nguyện tu hành để thiện căn tăng trưởng, phước huệ đồng tu, tâm bồ đề kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

Chun Đ công đc t

Tch tnh tâm thường nim

Nht thiết chư đi nn

Vô năng xâm th nhơn

Thiên thượng cp nhơn gian

Th phước như Pht đng

Ng th như ý châu

Đnh hoch vô đng đng.

Kh th quy-y Tô-Tt-Đế

Đu Din Đãnh L Tht Cu Chi

Ngã Kim Xưng Tán Đi Chun-Đ

Duy nguyn t bi thùy gia h

Nam mô tát đa nm tam miu tam b đ cu chi nm đát đit tha.

Án Chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Đề ta bà ha. Bộ lâm

Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes