GÓP NHẶT CÁT ĐÁ

Bồ tát truyện

GÓP NHẶT CÁT ĐÁ

No Comments 30 November 2011

Nanin, một thiền sư Nhật sống vào thời Minh Trị (1868, 1912), tiếp một giáo sư đại học đến hỏi về Thiền. Nanin mời trà. Ông đã rót đầy tách của khách nhưng vẫn tiếp tục rót thêm. Vị giáo sư ngồi nhìn trong tách tràn ra cho đến khi không kiềm mình được nữa:- Đầy quá rồi. Xin đừng rót nữa. - Ông giống như cái tách này. - Nanin nói: - Ông cũng đầy ắp những quan niệm, những tư tưởng của ông. Làm sao tôi có thể bày tỏ thiền cho ông được, trừ phi ông cạn cái tách của ông trước?

Continue Reading

TU THEO HẠNH NGUYỆN QUÁN THẾ ÂM

Biên khảo

TU THEO HẠNH NGUYỆN QUÁN THẾ ÂM

No Comments 30 November 2011

...Trong cuộc sống hàng ngày, nếu Phật tử chúng ta làm một nghề thường hay gần gũi những nơi ăn chơi khách sạn, nhà hàng, thì phải luôn tịnh niệm, thể hiện một nhân cách sống như hoa sen trong bùn nhơ mà chẳng hôi tanh. Đừng để dục lòng với những vọng niệm làm chủ lấy ta, thì lúc ấy đức Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ ở bên hộ lực cho ta vượt qua tất cả những thứ ô nhiễm phàm tục.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes