ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM HAY LIÊN HOA BỘ

Biên khảo

ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM HAY LIÊN HOA BỘ

No Comments 04 November 2011

Hình ảnh Quán Thế Âm là biểu tượng sống động của tình yêu tuyệt vời, cao độ trong Phật giáo, đó là tinh thần Đại bi. Phải chăng phạm trù Đại bi chỉ ứng dụng cho con người hiện đại, hay tiếng niệm Quán Âm là tiếng cầu cứu thống thiết nhất của nhân loại trước họa diệt vong? Chúng ta càng ngày càng sống trong một xã hội được khoa học kỹ thuật phục vụ, và càng lúc, vì ảnh hưỡng của môi trường sống chung quanh, ta càng quên mất chính ta.

Continue Reading

THỈNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TIÊU PHỤC ĐỘC HẠI ĐÀ LA NI CHÚ KINH

Biên khảo, Kinh điển

THỈNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TIÊU PHỤC ĐỘC HẠI ĐÀ LA NI CHÚ KINH

No Comments 04 November 2011

Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Phật ngự tại giảng đường Trùng Các của Tinh Xá Đại Lâm trong vườn cây Am La thuộc nước Tỳ Xá Ly cùng với 1250 vị Tỳ Kheo đều là các bậc A La Hán đã dứt các Lậu, chẳng thọ thân sau nữa như là vàng ròng đã tinh luyện, thân tâm lặng trong, 6 Thông không ngại. Các vị ấy tên là: Đại Trí Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Tu Bồ Đề, A Nậu Lâu Đà, Kiếp Tân Na, Kiều Phạm Ba Đề, Tất Lăng Gia Bà Tha, Bạc Câu La, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La…

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes