TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NHẬP THIỀN ĐỊNH

Hình ảnh

TẶNG ẢNH CHẤT LƯỢNG CAO – ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NHẬP THIỀN ĐỊNH

No Comments 26 October 2011

Trang nhà Daibi xin trân trọng gửi đến quý Thiện Hữu Tri Thức bức tranh chất lượng cao, ngõ hầu mang đến các bạn đồng tu niềm an lạc khi chiêm ngưỡng Tôn ảnh ĐỨC PHẬT BỔN SƯ phát nguyện tu hành để thiện căn tăng trưởng, phước huệ đồng tu, tâm bồ đề kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

Continue Reading

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN V, PHẨM ĐIỀU NGỰ THỨ MƯỜI

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN V, PHẨM ĐIỀU NGỰ THỨ MƯỜI

No Comments 26 October 2011

- Này Thiện Nam Tử! Thiện Nữ Nhơn! Trí huệ của Phật vốn không xa cách đối với chúng sanh, chỉ vì vọng tưởng phiền nảo mà chúng sanh vượt qua không được. Phật tánh không ngoài tâm chúng sanh, nhưng tội lỗi tham sân si che đậy, nên chúng sanh không thấy được pháp chơn chánh, chỉ vì mê muội trong sanh tử, thì dù có muốn hết khổ cũng không thể được. Ví như người bệnh muốn được khỏi bệnh mà không chịu uống thuốc thì căn bệnh vẫn còn hoài...

Continue Reading

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN V, PHẨM CỤ TÚC PHÁ TƯỚNG THỨ CHÍN

Kinh điển, Nghi quỹ

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – QUYỂN V, PHẨM CỤ TÚC PHÁ TƯỚNG THỨ CHÍN

No Comments 26 October 2011

Lúc bấy giờ, tại đầm Li-A-Ha cách rừng Ô-Ta không bao xa. Phật Mẫu Chuẩn Đề vì đại chúng mười lăm nghìn vị đại A-La-Hán mà nói Kinh Bí Chú Chuẩn Đề Diệu Hạnh Đà Ra Ni. Bồ-Tát Kim Cương Mật Tích cùng với chúng Bồ-Tát sáu nghìn người sửa lại oai nghi đi nhiễu ba vòng, chiêm ngưỡng dung nhan đức Phật rồi đồng quỳ xuống bạch rằng:...

Continue Reading

TAM TẠNG KINH ĐIỂN

Biên khảo

TAM TẠNG KINH ĐIỂN

1 Comment 26 October 2011

Đức Phật đã để lại một kho tàng quí giá gồm nhiều bài thuyết giảng (Kinh, Sutta), thường được gọi tổng quát là "tám vạn bốn ngàn" pháp môn, trong nhiều dịp giảng dạy cho hàng đệ tử, bậc thánh thanh văn, cư sĩ, ... Với sự phát triển và bành trướng của Tăng đoàn, Ngài đặt ra nhiều giới luật để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tu tập (Vinaya, Giới). Ngoài ra còn nhiều bài giảng đặc biệt khác mà về sau nầy được đúc kết lại trong bộ A Tỳ Đàm (Abhidhamma).

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes