Thơ ca

THƠ

0 Comments 12 September 2011

NẮNG CHÙA HÀNH HƯƠNG

Tháng giêng nắng rọi sau chùa
Áo nâu thấp thoáng vẫy mùa lên xanh
Ai về Yên Tử vàng hanh
Tiếng chuông rơi giữa tơ mành trầm luân

Vẫn là sông chở tiếng ngân
Vẫn là núi hé đôi vầng nắng mai
Chùa Hương thơm sợi nắng dài
Đường về Thiên Mụ trăng mài tháp đen

Lời kinh trên ngọn cỏ thiền
Lời nào lam lũ bên đèn trong kia
Chợt nghe mái nắng chùa khuya
Tiếng thơ Lục Tổ… Ô kìa! Trần gian…

Có gì đâu giữa vô vàn
Chùa Cầu từng giọt nắng tràn qua mau
Về nghe Thiên Ấn giếng sâu…
Chợt tan mộng mị nghìn sau, cổng chùa…

NGUYỄN THÁNH NGÃ

DIỆU ÂM

Nằm nghe đá hát trong mây
Kinh phơi trên lá trăng gầy trong sao
Mộng cười trong giấc chiêm bao
Sương bằng lăng rót hương vào chén không

Đỗ quyên vẽ bóng mục đồng
Âm thanh bảy sắc cầu vồng dậy vang
Nhánh rơm thức giấc hoa vàng
Diều bay thả chữ tung tăng giếng trời

Núi đồi dắt biển đi chơi
Thiên thai mở cửa rót mời rượu hoa
Nắng gieo mưa xuống hiên nhà
Bàn tay đất nẩy mầm ra muôn trùng

Chuông chùa cắp rá thinh không
Rải thênh thang xuống chặt lòng nhân gian

MIÊN LONG

 

QUÁN THẾ ÂM

Mang đi cuối đất cùng trời
Niềm thương gió thoảng trùng khơi dấu hài
Sóng vườn mây trắng qua vai
Một lần xanh suốt mộng dài, ô hay!

MIÊN LONG

 

Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes