Thơ ca

CHÙM THƠ “THIỀN” TRÍ HẢI

0 Comments 12 September 2011

CHÙM THƠ “THIỀN” TRÍ HẢI

TỰ TẠI

Trí Hải


Đi, đứng nào đâu chẳng phải Thiền
Rỗng rang một cõi thể an nhiên .
Tào Khê nguồn cũ soi lòng tục,
Linh Thứu cảnh xưa sáng nụ Thiền.
Một áng phong vân bay khắp chốn,
Đôi vầng nhật nguyệt chuyển tuỳ duyên
Quay đầu nhận lại trời xưa cũ
Đi, đứng nào đâu chẳng phải Thiền.

MẮT BIẾC NGÀN XƯA

Trí Hải

Lồng lộng nơi đây một sắc trời
Tâm từ chan rãi khắp muôn nơi
Trăng thiền soi khách không lưu dấu
Tuệ nhật minh tâm chẳng để lời
Mắt biếc Hồ Tăng in vách cũ
Dép mòn Sư Tổ vượt trùng khơi
Viên dung đạo vị ngoài văn tự
Trực chỉ nhân tâm Phật cõi đời

CHIẾC GIÀY ĐẠT MA

Trí Hải

Một chiếc giày rơm chứa đất trời,
Chân Thiền không dấu bước muôn nơi,
Hồ Tăng bóng cũ dường đâu đấy,
Mắt biếc hoành mi thấu triệt đời.

Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes