THƠ

Thơ ca

THƠ

No Comments 12 September 2011

Tháng giêng nắng rọi sau chùa, Áo nâu thấp thoáng vẫy mùa lên xanh. Ai về Yên Tử vàng hanh, Tiếng chuông rơi giữa tơ mành trầm luân.

Continue Reading

CHÙM THƠ “THIỀN” TRÍ HẢI

Thơ ca

CHÙM THƠ “THIỀN” TRÍ HẢI

No Comments 12 September 2011

Một chiếc giày rơm chứa đất trời, Chân Thiền không dấu bước muôn nơi, Hồ Tăng bóng cũ dường đâu đấy, Mắt biếc hoành mi thấu triệt đời.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes