HÀNH TRÌ PHÁP QUÁN THẾ ÂM

Phật học phổ thông

HÀNH TRÌ PHÁP QUÁN THẾ ÂM

No Comments 21 January 2011

Hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm trong thân tướng nữ nhân, tay cầm bình tịnh và cành dương liễu, còn được gọi dưới danh hiệu PHẬT BÀ QUAN ÂM NAM HẢI, hình ảnh Ngài rất gần gũi với dân tộc Việt Nam đã được ghi đậm nét trong tâm trí của mọi người.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes