Câu chuyện cổ tích về tiền thân của Bồ-Tát Quán Thế Âm

Bồ tát truyện

Câu chuyện cổ tích về tiền thân của Bồ-Tát Quán Thế Âm

No Comments 20 January 2011

Thưa Thầy, Con có đọc một câu truyện cổ tích về Phật và nhân vật chính trong câu chuyện làm những việc rất là cao cả. Con chỉ muốn hỏi vậy mình có thể cho nhân vật đó giống như là đức Phật hay không? Con có kèm theo câu chuyện để cho Thầy đọc để trả lời câu hỏi của con. Xin Thầy phân tích rõ ràng cho con biết. Con xin cảm ơn Thầy nhiều. (Không Tánh hỏi - Thích Giác Hoàng trả lời).

Continue Reading

Những vấn đề chung quanh danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm

Phật học phổ thông

Những vấn đề chung quanh danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm

No Comments 20 January 2011

Người Trung Hoa có thể đã không biết đến Bồ Tát Quán Thế Âm nếu như kinh điển của Phật giáo đã không được dịch qua Hán văn. Kinh điển vì thế được xem như là phương tiện đầu tiên mà từ đó tín ngưỡng thờ phượng Quán Âm được xây dựng và chuyển hóa. (GS.TS Chun Fang Yu - Tâm Hà Lê Công Ða chuyển ngữ)

Continue Reading

Chú Đại Bi – Thi hóa Việt ngữ – Pali

Biên khảo

Chú Đại Bi – Thi hóa Việt ngữ – Pali

No Comments 20 January 2011

Quy y Phật Pháp Tăng già, Thành tâm phụng thỉnh Phật Đà Quán Âm, Vị Bồ Tát là ấm thân, Thành Bồ Tát lớn cõi nhân hữu tình, Bởi Ngài trọn đủ quá trình, Pháp thân biến hóa hằng nghìn báo thân. Tất cả thánh thể đạo nhân, Hội đồng tán tụng tri ân tịnh lòng, Quay về kính lễ tông phong, Quán âm khắp cả trong lòng chúng sanh, Hướng tâm quán rõ sắc xanh, Biến thành nội chiếu tịnh thanh hoàn toàn, Toàn thân toàn cảnh mở toan, Một mầu tươi mát khắp toàn thế gian... (Thi hóa Việt ngữ của thầy Minh Đức qua phần diễn nghĩa của TS Huệ Dân).

Continue Reading

KINH PHỔ MÔN (Tỳ kheo Thích Nhật Từ Soạn dịch)

Nghi quỹ

KINH PHỔ MÔN (Tỳ kheo Thích Nhật Từ Soạn dịch)

No Comments 20 January 2011

Đốt nén tâm hương trước Phật đài, Ngũ phần dâng trọn đức Như Lai, Cầu xin nhân loại lên bờ giác, Hạnh phúc bình an đến mọi loài.

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes