BOOK: TRUYỆN TRANH VỀ ĐỨC PHẬT – TT. THÍCH THANH GIÁC

Sách PDF

BOOK: TRUYỆN TRANH VỀ ĐỨC PHẬT – TT. THÍCH THANH GIÁC

0 Comments 11 February 2016

Cách đây hơn 2500 năm tại Ấn Độ, có một kinh thành lộng lẫy là Ca Tỳ La Vệ. Trì vì là đức vua Tinh Phạn cực thịnh, đất nước giàu mạnh, thanh bình. Một hôm Hoàng Hậu nằm mộng thấy Voi trắng sáu ngà, từ trên trời bay xuống sa vào hông bên trái bà. Khi tỉnh dậy, vua cho người giải mộng. Các nhà Tiên Tri tiên đoán rằng: Hoàng Hậu sẽ sinh một quý tử tài đức song toàn... TT. THÍCH THANH GIÁC.

Continue Reading

BOOK: TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO – NGUYỄN MINH TIẾN: HIỆU ĐÍNH & GIỚI THIỆU

Sách PDF

BOOK: TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO – NGUYỄN MINH TIẾN: HIỆU ĐÍNH & GIỚI THIỆU

0 Comments 11 February 2016

Trong bất cứ nền văn hóa nào trên thế giới cũng đều có sự hiện diện từ rất sớm của những câu chuyện cổ, mà phần lớn là dưới hình thức truyền khẩu, được những người thuộc tầng lớp bình dân kể cho nhau nghe qua từng thế hệ tiếp nối nhau. Đặc điểm chung của những câu chuyện kể dân gian này là sự bình dị nhưng không kém phần sâu sắc, bởi chúng luôn là sự đúc kết từ vô vàn những kinh nghiệm sống thực tiễn và những nhận thức chân xác của nhiều thế hệ... NGUYỄN MINH TIẾN giới thiệu.

Continue Reading

BOOK: “SỐNG VỚI TÂM TỪ” THIỀN TẬP CHUYỂN HÓA SỢ HÃI & KHỔ ĐAU – LOVINGKINDNESS

Sách PDF

BOOK: “SỐNG VỚI TÂM TỪ” THIỀN TẬP CHUYỂN HÓA SỢ HÃI & KHỔ ĐAU – LOVINGKINDNESS

0 Comments 11 February 2016

Sống trong cuộc đời, chúng ta bao giờ cũng mong có một ngày sẽ biết thương mình sâu sắc hơn và gần gũi với người chung quanh hơn. Nhưng chúng ta hành động hoàn toàn ngược lại. Ta tự đóng kín mình, rất sợ sự thân mật, và mang mặc cảm ngăn cách, xa lìa với sự sống chung quanh. Chúng ta thèm khát tình thương nhưng cứ ôm chặt sự cô đơn. Chính cái ý tưởng sai lầm rằng mỗi chúng ta là một phần tử khác biệt, độc lập đã là nguồn gốc của nỗi đau này. Nhưng làm sao ta có thể giải thoát ra khỏi nó?... LOVINGKINDNESS.

Continue Reading

BOOK: QUY TẮC TRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG & PHÁP NGỮ KHAI THỊ – TỊNH TÔNG HỌC HỘI ÚC CHÂU

Sách PDF

BOOK: QUY TẮC TRỢ NIỆM LÚC LÂM CHUNG & PHÁP NGỮ KHAI THỊ – TỊNH TÔNG HỌC HỘI ÚC CHÂU

0 Comments 11 February 2016

Trợ niệm là giúp cho người đó vãng sanh. Người trợ niệm cần phải biết rõ đạo lý, phương pháp vãng sanh thì người đó mới có thể an lạc. Con người lúc lâm chung, thần thức của họ đều không giống nhau, những hành vi, việc làm hàng ngày, mọi thứ hình ảnh đó giờ đây sẽ hiện hành, dẫn dắt bổn tánh của ta hướng ra ngoài, lúc đó nghiệp lực của chúng ta sẽ hoàn toàn làm chủ, lực lượng nào lớn nhất sẽ dẫn đầu... GS. LÝ BỈNH NAM.

Continue Reading

NGHI THỨC: PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

Sách PDF

NGHI THỨC: PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

0 Comments 11 February 2016

Bồ tát giới đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập và kính chia thành chương mục Tâm Tịnh chuyển ngữ... TÁN HƯƠNG: Lò hương vừa nhen nhúm, Pháp giới đã được xông, Chư Phật trong hải hội đều xa hay, Theo chỗ kết mây lành, Lòng thành mới ân cần, Chư Phật hiện toàn thân. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát - Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Continue Reading

BOOK: PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO KINH GIẢNG KÝ – HT. TỊNH KHÔNG

Sách PDF

BOOK: PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO KINH GIẢNG KÝ – HT. TỊNH KHÔNG

0 Comments 11 February 2016

... Đức Di Lặc Bồ Tát hết sức từ bi, thay mặt chúng ta khải thỉnh, mong Thế Tôn chỉ dạy tường tận cho chúng ta. Nếu như chúng ta thật sự có thể chiếu theo lời răn dạy trong kinh này, chú tâm thấu hiểu, phản tỉnh, sửa lỗi, đổi mới, quay đầu về bờ, được như thế thì pháp mình tu, hạnh mình hành trong một đời sẽ nhất định thành tựu... Bản kinh này là một hội của kinh Đại Bảo Tích; vì thế, trước hết, tôi sẽ giới thiệu sơ lược kinh Đại Bảo Tích... HT. THÍCH TỊNH KHÔNG

Continue Reading

BOOK: KINH PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM – CHƯƠNG ĐẠI THẾ CHÍ “NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG” LƯỢC GIẢI – HT. TUYÊN HÓA

Sách PDF

BOOK: KINH PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM – CHƯƠNG ĐẠI THẾ CHÍ “NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG” LƯỢC GIẢI – HT. TUYÊN HÓA

0 Comments 11 February 2016

Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, bảy chữ này là tựa đề của Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, là tựa đề của một chương trong bộ Kinh ấy... Bộ Kinh Lăng Nghiêm này gồn có Chú Lăng Nghiêm, hai chữ "Lăng Nghiêm" có nghĩa là "Cứu cánh kiên cố". Tại Trung Quốc Kinh này có tầm quan trọng đặc biệt, nên có câu: "Thành Phật có Pháp Hoa, Khai tuệ có Lăng Nghiêm"... HT. TUYÊN HÓA

Continue Reading

BOOK: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT “HỘ NIỆM VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG”

Sách PDF

BOOK: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT “HỘ NIỆM VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG”

0 Comments 11 February 2016

Ta Bà nơi chốn dừng chân, Xác thân cõi tạm trả vay nghiệp trần, Trầm luân sanh tử tử sanh, Nhất câu Phật hiệu hiền tiền Tây Phương. Bài kệ phát nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền: "Nguyện tôi đến lúc sắp mạng chung, Trừ hết tất cả các chướng ngại, Chính mắt gặp Phật A Di Đà, Liền được vãng sanh cõi An Lạc. Đại Sư Ân Quang nói: Thành tựu cho một chúng sanh vãng sanh tây phương, tức là thành tựu cho một chúng sanh thành Phật, cái công đức này không thể nghĩ bàn...

Continue Reading

BOOK: TÌM HIỂU TRUNG LUẬN NHẬN THỨC & KHÔNG TÁNH – HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI

Sách PDF, Uncategorized

BOOK: TÌM HIỂU TRUNG LUẬN NHẬN THỨC & KHÔNG TÁNH – HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI

0 Comments 11 February 2016

Tập sách nầy in lại những bài viết về Trung Quán Luận, đã đăng trong Nguyệt San Phật Học. Ngài Long Thọ, tác giả Trung Quán Luận và những kinh sách khác, được chư thiền đức xưng tán là Đệ nhị Thích Ca, đã vạch ra thời kỳ chuyển pháp lần thứ hai. Trong những tác phẩm của người, Trung Quán Luận trình bày tánh Không, phần tinh túy của giáo lý đạo Phật... HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI

Continue Reading

BOOK: KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT GIẢNG GIẢI – HT. TUYÊN HÓA (TRỌN BỘ 25 TẬP)

Sách PDF

BOOK: KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT GIẢNG GIẢI – HT. TUYÊN HÓA (TRỌN BỘ 25 TẬP)

0 Comments 09 February 2016

Bộ Kinh Hoa Nghiêm này còn gọi là Kinh Pháp Giới, cũng gọi là Kinh Hư Không, tận hư không khắp pháp giới, chẳng có một nơi nào mà chẳng có Kinh Hoa Nghiêm ở đó. Chổ của Kinh Hoa Nghiêm tức cũng là chổ của Phật, cũng là chổ ở của Pháp, cũng là chổ ở của Hiền Thánh Tăng. Cho nên khi Phật vừa mới thành Chánh Giác, thì nói bộ Kinh Hoa Nghiêm này, để giáo hoá tất cả Pháp Thân Đại Sĩ… HT. TUYÊN HÓA.

Continue Reading

More Videos

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes