CHIẾC CẦU MUÔN THUỞ

Bồ tát truyện

CHIẾC CẦU MUÔN THUỞ

No Comments 13 September 2011

Vượn chúa đã nêu lòng hy sinh cao cả để cứu đoàn một cách cảm động. trên đây, chính là tiền thân Ðức Phật Thích Ca. “ Người tu hạnh Bồ Tát phải lấy từ bi làm gốc. Cây Bồ Ðề lớn mạnh nhờ bám sâu gốc rễ trong đất, kẻ tu hành lấy Từ Bi lợi lạc hữu tình làm lẽ sống”.

Continue Reading

THƠ

Thơ ca

THƠ

No Comments 12 September 2011

Tháng giêng nắng rọi sau chùa, Áo nâu thấp thoáng vẫy mùa lên xanh. Ai về Yên Tử vàng hanh, Tiếng chuông rơi giữa tơ mành trầm luân.

Continue Reading

CHÙM THƠ “THIỀN” TRÍ HẢI

Thơ ca

CHÙM THƠ “THIỀN” TRÍ HẢI

No Comments 12 September 2011

Một chiếc giày rơm chứa đất trời, Chân Thiền không dấu bước muôn nơi, Hồ Tăng bóng cũ dường đâu đấy, Mắt biếc hoành mi thấu triệt đời.

Continue Reading

TRUYỆN NGẮN

Bồ tát truyện

TRUYỆN NGẮN

No Comments 08 September 2011

Lão kia mãn số hồn xuống âm ty. Diêm Vương xử án định tội. Hồn lão tâu rằng: “Phải hay số thiệt có địa ngục chắc chắn như vầy, thời tôi đã tin Phật, tu Tịnh độ vãng sanh, khỏi nhọc công. Đại vương mở lòng quãng đại, nhắn tin cho tôi biết trước, mà tôi không lo sớm, đến nay hành tội mới ưng, té ra chẳng dạy mà giết, ức biết ngằn nào, xin châm chế tội lỗi lần thứ nhất”

Continue Reading

Câu chuyện cổ tích về tiền thân của Bồ-Tát Quán Thế Âm

Bồ tát truyện

Câu chuyện cổ tích về tiền thân của Bồ-Tát Quán Thế Âm

No Comments 20 January 2011

Thưa Thầy, Con có đọc một câu truyện cổ tích về Phật và nhân vật chính trong câu chuyện làm những việc rất là cao cả. Con chỉ muốn hỏi vậy mình có thể cho nhân vật đó giống như là đức Phật hay không? Con có kèm theo câu chuyện để cho Thầy đọc để trả lời câu hỏi của con. Xin Thầy phân tích rõ ràng cho con biết. Con xin cảm ơn Thầy nhiều. (Không Tánh hỏi - Thích Giác Hoàng trả lời).

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes