BOOK: GIÁO HUẤN DAKINI – YESHE TSOGYAL

Sách PDF

BOOK: GIÁO HUẤN DAKINI – YESHE TSOGYAL

No Comments 08 February 2016

Giáo huấn Dakini là một tuyển tập những lời khai thị từ một số “kho tàng giáo lý” được phát hiện hay còn được gọi là terma. Bao gồm những giáo huấn khẩu truyền về thực hành Giáo Pháp của Guru Rinpoche (Liên Hoa Sanh) đã ban khi Ngài ở Tây Tạng vào thế kỷ thứ 9. Những khai thị này được ghi chép bởi vị đệ tử chính của Ngài, Dakini Yeshe Tsoygal, công chúa xứ Kharchen... Dịch giả ERIK PEMA KUNSAN.

Continue Reading

BOOK: ĐỨC PHẬT ĐÃ DẠY NHỮNG GÌ – WALPOLA RAHULA

Sách PDF

BOOK: ĐỨC PHẬT ĐÃ DẠY NHỮNG GÌ – WALPOLA RAHULA

No Comments 08 February 2016

... Cuốn sách nhỏ này trước hết dành cho độc giả trí thức chưa có hiểu biết đặc biệt gì về Phật pháp, mà muốn biết thực sự đức Phật đã dạy những gì. Nhắm vào hạng người này, tôi đã cố trình bày gọn và trực tiếp, những lời của chính đức Phật đã dạy, như được thuật lại trong Tam tạng Pàli mà các học giả đều xem là tư liệu cổ xưa nhất còn tồn tại về giáo lý Phật. Tài liệu và những trích dẫn trong sách này đều rút từ tạng kinh ấy. Chỉ có vài chỗ tôi sử dụng những trước tác thuộc hậu kỳ... WALPOLA RAHULA.

Continue Reading

BOOK: ĐỐ VUI PHẬT PHÁP DÀNH CHO THIẾU NHI – DIỆU KIM

Sách PDF

BOOK: ĐỐ VUI PHẬT PHÁP DÀNH CHO THIẾU NHI – DIỆU KIM

No Comments 08 February 2016

... Lớp trẻ là tương lai của xã hội, tương lai của Phật pháp. Các em không những cần được chăm sóc đầy đủ về dinh dưỡng, mà còn về trí tuệ, tâm hồn, đạo đức để có một sức đề kháng trước cái xấu, cái ác. Phật giáo đang góp phần tích cực vào công cuộc giáo dục đó... Diệu Kim.

Continue Reading

BOOK: ĐIỀU TRỊ BỆNH TẬN GỐC NĂNG LỰC CỦA TÂM BI MẪN – LAMA ZOPA RINPOCHE

Sách PDF

BOOK: ĐIỀU TRỊ BỆNH TẬN GỐC NĂNG LỰC CỦA TÂM BI MẪN – LAMA ZOPA RINPOCHE

No Comments 08 February 2016

Đây thực sự là một cuốn sách rất ấn tuợng. Từ các trang sách hiện ra trí tuệ dịu dàng đến như thế, ánh sáng chữa lành bệnh tràn ngập đến như thế - như thể thầy đang có ở đó, với từng lời, từng lời dạy của thầy, một trong những vị thầy cao cả nhất của thế giới này. Ðây là một cuốn sách tập trung tiêu điểm vào sự điều trị tâm linh cho những ai đang đau khổ; một cuốn sách hướng sự chú ý của tâm vào trí tuệ đặc biệt chữa lành bệnh, chính trí tuệ này khiến cho sự điều trị luôn hiện diện, trở nên thường hằng; đích thị đây là cuốn sách dành cho những nguời đau ốm, người bị thương tật, người bất hạnh… LILLIAN TOO.

Continue Reading

BOOK: ĐẠO PHẬT ÁP DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY – THÍCH HUYỀN QUANG, THÍCH NHẤT HẠNH

Sách PDF

BOOK: ĐẠO PHẬT ÁP DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY – THÍCH HUYỀN QUANG, THÍCH NHẤT HẠNH

No Comments 08 February 2016

... Cuối thế kỷ thứ sáu, một vị tăng sĩ Ấn Độ tên Tỳ Ni Đa Lưu Chi (Vinitaruci) sau khi vân du Trung Hoa, tới kinh đô Luy Lâu ở lại chùa Pháp Vân và thành lập phái thiền tông đầu tiên tại nước ta gọi là phái TỲ NI ĐA LƯU CHI... Thích Huyền Quang - Thích Nhất Hạnh.

Continue Reading

BOOK: ĐẠO LÝ NHÀ PHẬT – ĐOÀN TRUNG CÒN

Sách PDF

BOOK: ĐẠO LÝ NHÀ PHẬT – ĐOÀN TRUNG CÒN

No Comments 08 February 2016

... Sau khi lăn lóc nơi trần gian thế sự, mỏi gối chồn chân vì bã lợi danh, chìm nổi nơi bể ái sóng tình, rồi ngồi nghĩ lại cái đời mình, bao người lấy làm ngao ngán! Bấy giờ tưởng đạolý nhà Phật với mình cũng như chiếu bông gối dựa đối với người buồn ngủ, tha hồ mà ôm ấp lấy!... Đoàn Trung Còn.

Continue Reading

BOOK: ĐẠI THỪA BỒ TÁT TẬP HỌC LUẬN – THÍCH NHƯ ĐIỂN

Sách PDF

BOOK: ĐẠI THỪA BỒ TÁT TẬP HỌC LUẬN – THÍCH NHƯ ĐIỂN

No Comments 08 February 2016

... Tương truyền Ngài Santideva có soạn ba quyển sách quan trọng. Đó là Siksasamuccaya (Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận) và quyển Bodhicaryavatara (Bồ Tát Hạnh) và quyển Sutrasamuccaya (Kinh Tập Yếu). Quyển Bồ Tát hạnh đã được Thầy Thích Trí Siêu đệ tử của Hoà Thượng Thích Huyền Vi ở Pháp căn cứ vào bản tiếng Tây Tạng, tiếng Anh và tiếng Pháp đã dịch sang tiếng Việt vào tháng 7 năm 1990... Thích Như Điển.

Continue Reading

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – MẬT SƯ: THÍCH GIÁC TIẾN THIỀN NHÂN

Sách PDF

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN – MẬT SƯ: THÍCH GIÁC TIẾN THIỀN NHÂN

1 Comment 08 February 2016

Đức Đại Nhựt Như Lai là một vị Phật thành tựu quả Tô Tất Địa đầu tiên ở trung tâm vũ trụ, chân truyền giáo môn Mật Tông trong thời kỳ chánh pháp tại thế giới Ta bà. Đến đời tượng Pháp đức Tỳ Lô Giá Na Phật lại xuất thế, Ngài đem giáo môn Mật Tông này phổ biến rộng khắp nhân gian rồi thị tịch. Qua thời kỳ Mạt Pháp, có ngài Uế Tích IL Ô Sô Sáp Na định tiếp tục truyền thừa giáo môn này. Nhưng thế lực của bọn ngoại đạo quá lớn, nên ngài Uế Tích Kim Cang im lặng giữ gìn giáo môn này cho đến lúc thu thần nhập diệt... Thích Giác Tiến - Thiền Nhân.

Continue Reading

BOOK: CON ĐƯỜNG ĐẾN TỰ DO VÔ THƯỢNG – ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

Sách PDF

BOOK: CON ĐƯỜNG ĐẾN TỰ DO VÔ THƯỢNG – ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

No Comments 06 February 2016

Chư Phật, các đấng hoàn toàn giải thoát, thì không thể nghĩ bàn, Pháp, là giáo lý của các Ngài, thì không thể nghĩ bàn, và Tăng cũng không thể nghĩ bàn. Vì thế, nếu bạn phát triển đức tin không thể nghĩ bàn, thì kết quả cũng sẽ không thể nghĩ bàn… Thực hành Phật giáo là tiến hành một cuộc chiến đấu giữa những thế lực tiêu cực và tích cực trong tâm bạn. Thiền giả nỗ lực làm tiêu mòn điều tiêu cực và phát triển, tăng trưởng điều tích cực… Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Continue Reading

BOOK: CHƯ KINH TẬP YẾU – ĐOÀN TRUNG CÒN & NGUYỄN MINH TIẾN

Sách PDF

BOOK: CHƯ KINH TẬP YẾU – ĐOÀN TRUNG CÒN & NGUYỄN MINH TIẾN

No Comments 06 February 2016

Kinh Phật mênh mông như biển cả, dù ai có bỏ suốt cuộc đời để học hỏi cũng không thể thông suốt hết được. Tuy nhiên, trong cái mênh mông đó, cũng như nước biển cả lúc nào cũng hàm chứa vị mặn của muối, hết thảy kinh Phật đều cùng hàm chứa mùi vị của giải thoát, an lạc… Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến.

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes