PHƯƠNG THỨC NIỆM PHẬT

Thiền tông

PHƯƠNG THỨC NIỆM PHẬT

No Comments 07 July 2012

Không phải ngẫu nhiên đến đời Trần, phương thức niệm Phật được Thiền phái Trúc Lâm chú trọng trong việc vận dụng vào đời sống thực nghiệm tâm linh trong các Thiền đường nước Đại Việt. Mặc dầu vào thời kỳ này với sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm, hẳn nhiên việc thực tập hành thiền là phương thức tu tập được xem trọng để kiến tính thành Phật. (Thích Phước Đạt)

Continue Reading

HẠNH PHÚC & PHƯỚC ĐỨC TRONG THIỀN QUÁN

Thiền tông

HẠNH PHÚC & PHƯỚC ĐỨC TRONG THIỀN QUÁN

No Comments 26 June 2012

Ta nguyện đem thân ấy mà cảm thông và chia sẻ đối với những ai có thân thể đang đầy bệnh tật và nghiệp chướng, xin nguyện cho những người ấy có được thân thể kiện khương, thọ mạng lâu dài, mỗi khi họ xả thân và thọ thân đều được tự tại như ý và khiến cho bất cứ ai mỗi khi nhìn thấy sự xả thân và thọ thân của người ấy đều phát tâm tu tập, sinh khởi được chất liệu của trí tuệ và từ bi. (Thích Thái Hòa)

Continue Reading

THỈNH CẦU KHAI THỊ

Thiền tông

THỈNH CẦU KHAI THỊ

No Comments 26 June 2012

"Buông hoa xuống". Ngoại đạo buông hoa xuống. Phật bảo: "Buông tay xuống". Ngoại đạo buông tay xuống. Phật bảo: "Buông thân xuống". Ngoại đạo do dự, Phật quở: "Buông chẳng được thì gánh lên đi!". Ngoại đạo ngay đó đại ngộ. Lợi ích của sự thỉnh cầu khai thị đâu thể kể xiết. (Lai Quả Thiền Sư)

Continue Reading

Thập mục ngưu đồ – TRANH CHĂN TRÂU

Thiền tông

Thập mục ngưu đồ – TRANH CHĂN TRÂU

No Comments 26 June 2012

Hòa thượng Quách Am có nói: Nguồn chơn của chư Phật, chúng sanh ai ai cũng có sẵn, Phật có nguồn chơn ấy, chúng sanh cũng có nguồn chơn ấy. Vì chúng sanh quên (mê) nguồn chơn nên trầm luân trong tam giới. Nếu ngộ, nhận được nguồn chơn sẵn có nơi mình thì chóng thoát sanh tử. Do đó, mới có Chư Phật nhận được nguồn chơn mà thành Phật và chúng sanh còn tạo nghiệp nên đi trong tam giới. (Thiền Sư Thích Thanh Từ dịch và giảng)

Continue Reading

PHÁP TU VÔ TỰ NGÃ & BƯỚC ĐẦU TẬP THIỀN ĐỊNH

Biên khảo, Thiền tông

PHÁP TU VÔ TỰ NGÃ & BƯỚC ĐẦU TẬP THIỀN ĐỊNH

1 Comment 26 June 2012

Ðể được giác ngộ giải thoát khỏi dòng bộc lưu sanh tử và khổ ưu, Phật đã dạy rất nhiều trong các kinh điển về pháp học cũng như pháp hành. Ðiều quan trọng là phải trau giồi phẩm hạnh tức giới luật nghiêm minh và rèn luyện trí tuệ... Trong các pháp tu tập ấy, Phật dạy trước tiên phải dẹp bỏ tự ngã của mình mà trau dồi phẩm hạnh và rèn luyện tâm trí, đó là pháp tu vô tự ngã và bước đầu tập thiền định.

Continue Reading

VÔ NGÃ LÀ MỘT SỰ SỐNG

Thiền tông

VÔ NGÃ LÀ MỘT SỰ SỐNG

No Comments 26 June 2012

Nếu bạn không muốn từ bỏ khổ đau, thì không ai có tài cứu rỗi hay đem hạnh phúc đến cho bạn. Và nếu bạn muốn thoát ly khổ đau mà ôm theo tính ngã, thì bạn cũng không thể nào thoát khỏi chúng. Nếu đến bất cứ nơi đâu mà bạn mang theo tính ngã, thì bạn sẽ làm cho bạn héo mòn sự sống mà thôi... (Thích Thái Hòa)

Continue Reading

PHƯƠNG PHÁP CĂN BẢN CỦA THIỀN THỞ

Thiền tông

PHƯƠNG PHÁP CĂN BẢN CỦA THIỀN THỞ

No Comments 26 June 2012

Chúng ta không cần theo đuổi những ý nghĩ, chúng ta không đồng hóa mình với chúng, chúng ta không cho chúng một sự chú ý hay một tầm quan trọng nào cả. Chỉ cần quay về với sự chú tâm vào những cảm giác của hơi thở vào và hơi thở ra. Đó là đối tượng hành thiền của chúng ta. (Ani Tenzin Tsepal)

Continue Reading

THIỀN GIÁC NGỘ

Thiền tông

THIỀN GIÁC NGỘ

No Comments 26 June 2012

Cách nay hơn 2600 năm tại Ấn Độ, Đức Phật. Người đầu tiên trên hành tinh này sau 49 ngày đêm thiền định đã tự mình chứng ngộ, thấy được lý bất sinh bất diệt trong thế giới hiện tượng của vô thường, sinh diệt. Và ngài đã bắt đầu thuyết pháp độ sanh giúp chúng sinh vượt qua cơn mê và thoát khỏi khổ đau của vòng luân hồi sinh tử. (TT. Thích Tâm Đức)

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes