VÃNG SANH QUYẾT ÐỊNH CHƠN NGÔN

Biên khảo, Mật tông

VÃNG SANH QUYẾT ÐỊNH CHƠN NGÔN

2 Comments 22 September 2012

Chú Vãng Sinh, gọi đầy đủ là ”Bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni”, được lấy từ ”Vô Lượng Thọ Kinh” (Cầu Na Bạt Đà La đời nhà Tống dịch) cùng với ”Phật thuyết A Di Đà Căn Bổn Bí Mật Thần Chú Kinh” ...

Continue Reading

PHÁP TU TỊNH ĐỘ TRONG MẬT TÔNG

Biên khảo, Mật tông

PHÁP TU TỊNH ĐỘ TRONG MẬT TÔNG

No Comments 22 September 2012

Trong mật tông thì hầu như vị phật nào cũng có 1 cõi tịnh độ. Nhưng trong số đó thì cõi tịnh độ của đức Phật A Di Đà (Amitabha Vô Lượng Quang, Vô lượng thọ) là có duyên nhất với cõi Ta bà này, được đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu nhiều nhất... (Dhyani Buddha Amitabha)

Continue Reading

HÀNH TRÌ MẬT TÔNG TÂY TẠNG TẠI VIỆT NAM

Biên khảo, Mật tông

HÀNH TRÌ MẬT TÔNG TÂY TẠNG TẠI VIỆT NAM

No Comments 17 September 2012

Mặc dầu hầu hết các dòng truyền thừa của Phật giáo Việt Nam từ xưa đến nay đều bắt nguồn từ Thiền tông, song pháp tu hàng ngày của Tăng Ni, Phật tử lại thường bao gồm cả Thiền - Tịnh - Mật... Mật tông, hay Kim Cang thừa, là giai đoạn phát triển thứ ba của tư tưởng Đại thừa Phật giáo, sau Bát nhã và Duy thức; và Tây Tạng được xem là nơi cất giữ một cách trọn vẹn tinh túy Mật tông Ấn Độ. (Quảng Kiến)

Continue Reading

MẬT TÔNG PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

Biên khảo, Mật tông

MẬT TÔNG PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

11 Comments 17 September 2012

Theo kinh Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni, Bồ tát Chuẩn Đề là hóa thân của Đức Quán Thế Âm, thị hiện vào trong sáu đường sanh tử để hóa độ chúng sanh. Ngài là vị Bồ tát có thệ nguyện hộ trì Phật pháp và hộ mạng cho những chúng sanh nào trí tuệ kém cỏi, nghiệp chướng sâu dày, thân nhiều tật bệnh, thọ mạng ngắn ngủi... (Thích Nguyên Liên)

Continue Reading

MẬT TÔNG (KIM CƯƠNG THỪA)

Biên khảo, Mật tông

MẬT TÔNG (KIM CƯƠNG THỪA)

No Comments 18 August 2012

... Sự phát triển của đạo Phật tạo ra nhiều tông phái khác nhau và các phương pháp hành trì khác nhau; đã là phương tiện thì "đa môn", cho nên bất cứ phương tiện gì mà đưa đến niềm tin, loại bỏ chướng ngại nội tâm, giúp cho tâm thực chứng giải thoát tối hậu thì đều được sử dụng: Mật tông là một trong những phương tiện ấy. (Thích Viên Giác)

Continue Reading

THẤT CÂU ĐÊ ĐỘC BỘ PHÁP

Mật tông

THẤT CÂU ĐÊ ĐỘC BỘ PHÁP

No Comments 12 August 2012

Đức Phật nói:” Muốn trì Pháp này. Vào đêm thuộc ngày 15, tắm gội sạch sẽ, mặc áo mới sạch, hướng mặt về phương Đông ngồi Bán Già, để gương ngay phía trước. Tùy sức dùng hương hoa, nước trong sạch, các vật. Trước tiên nên tịnh Tâm dứt niệm, sau đó kết Ấn ấn ở trên trái tim, tụng Chú này 108 biến...

Continue Reading

ĐÔNG MẬT VÀ MẬT TÔNG TÂY TẠNG

Mật tông

ĐÔNG MẬT VÀ MẬT TÔNG TÂY TẠNG

1 Comment 13 July 2012

Gần đây có một số đạo hữu bắt đầu tìm hiểu về Kim Cang Thừa và có khá nhiều thắc mắc, nhất là về sự khác biệt giữa Mật Tông Trung Hoa, Nhật Bản (Đông Mật) với Mật Tông Tây Tạng. Nếu hiểu tường tận được sự khác biệt này thì lộ trình tu học của mọi người sẽ thêm phần sáng tỏ và xác thực hơn. (Cư sĩ Thiện Duyên )

Continue Reading

MANTRA: ÂM THANH CỦA CHÁNH GIÁC

Mật tông

MANTRA: ÂM THANH CỦA CHÁNH GIÁC

No Comments 24 June 2012

Chữ mantra có nguồn gốc từ ngữ căn tiếng Phạn: manas, nghĩa là tâm; và, tra, nghĩa là công cụ. Tiếng Latin cũng có ngữ căn tương tự là mens, nghĩa là tâm thức. Như vậy, Mantra có nghĩa là công cụ của tâm thức, là âm thanh cốt lõi, âm thanh của Chánh giác làm cho luân hồi và Niết bàn hợp nhất... (LAMA ANAGARIKA GOVINDA)

Continue Reading

MẬT TÔNG: CÁC GIÁO LÝ BÍ MẬT HAY BÍ TRUYỀN

Biên khảo, Mật tông

MẬT TÔNG: CÁC GIÁO LÝ BÍ MẬT HAY BÍ TRUYỀN

No Comments 24 June 2012

Phật giáo hiển thừa và Phật giáo Kim Cương Thừa không phải là hai trường phái riêng biệt. Phật giáo hiển thừa là một nửa của hệ thống giáo pháp. Kim Cương Thừa đích thực bao gồm những giáo lý của nhiều trường phái hiển thừa cộng với các thần chú, thủ ấn, quán tưởng, cúng dường mạn đà la được thực hành như một nhóm hoặc riêng rẽ, cùng với những quán đảnh bí mật bên trong hoặc bên ngoài... (Sưu tầm)

Continue Reading

GIỚI THIỆU VỀ KIM CANG THỪA

Biên khảo, Mật tông

GIỚI THIỆU VỀ KIM CANG THỪA

No Comments 16 June 2012

Kim cương thừa (Vajrayana), còn gọi là Mật thừa, cũng như mọi tông phái khác của Phật giáo, đều nhắm mục đích đạt đến trọn vẹn Phật tánh để thành Phật. Có thể nói rằng, tông phái nào không nhắm đến mục đích giải thoát, đạt đến Phật tánh, thì tông phái ấy không phải là Phật giáo đích thực. (Nguyễn Thế Đăng)

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes