ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO PHẬT ĐỐI VỚI CON NGƯỜI TRONG XÃ HỘI HIỆN NAY

Biên khảo

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO PHẬT ĐỐI VỚI CON NGƯỜI TRONG XÃ HỘI HIỆN NAY

No Comments 06 October 2016

Ðạo Phật là một tôn giáo lớn của nhân loại; ảnh hưởng của đạo Phật đối với con người và xã hội mang ý nghĩa rất lớn trong quá trình tiến bộ của con người, và đã tạo nên nền văn hóa nhân bản theo tinh thần của xã hội Á Ðông hơn 2.000 năm qua. Thích Viên Giác

Continue Reading

THÔNG ĐIỆP CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

Biên khảo

THÔNG ĐIỆP CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

No Comments 07 March 2015

... Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện là một bộ kinh nói về công đức, oai lực của Bồ Tát Địa Tạng thường được các chùa chiền tự viện tại các quốc gia theo khuynh hướng Đại Thừa khai tụng trong suốt tháng bảy, đặc biệt là vào dịp lễ Vu Lan, tức là mùa báo hiếu cha mẹ, tổ tiên theo truyền thống của người con Phật... (Tâm Hà Lê Công Đa)

Continue Reading

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT THÁNH ĐỨC ĐẠI QUAN

Biên khảo

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT THÁNH ĐỨC ĐẠI QUAN

No Comments 06 March 2015

"Nhận định tổng quát về Thánh Đức của Bồ Tát Địa Tạng": Tên Bồ Tát đọc theo tiếng Phạn là Khất Xoa Để Nghiệt Sa (Ksitigarbha), Hán dịch là Địa Tạng. Nhưng trong các bản kinh truyền dịch, tên Ngài cũng có chỗ được dịch dài hơn, kể ra như dưới đây:... (Hoằng Nhất Đại Sư)

Continue Reading

HIẾU KINH CỦA PHẬT GIÁO

Biên khảo

HIẾU KINH CỦA PHẬT GIÁO

No Comments 06 March 2015

... Hiếu có bốn loại: Có tiểu hiếu, đại hiếu, viễn hiếu, cận hiếu. Cái gì gọi là tiểu hiếu? "Tiểu hiếu" là hiếu với gia đình, chính là có hiếu thuận với cha mẹ của mình ở nhà, chứ chưa hiếu thuận với tất cả mọi người, chưa có thể làm một người hiếu quảng đại. "Hiếu quảng đại" là gì? Hiếu quảng đại chính là "Ðại hiếu", hiếu với khắp thiên hạ, xem tất cả cha mẹ trên đời là cha mẹ của mình... (HT. Tuyên Hóa)

Continue Reading

TARA – ĐẤNG GIẢI THOÁT CHÚNG SINH

Biên khảo, Mật tông

TARA – ĐẤNG GIẢI THOÁT CHÚNG SINH

No Comments 22 February 2015

... Bạn thực hành tâm linh để có sự an bình vĩnh cửu, với sự giải thoát tối hậu khỏi những phiền não hay những tư tưởng náo động. Vào lúc này bạn đã có một thân người quý báu. Ngay cả việc sử dụng thân người này để đạt được hạnh phúc tối hậu của sự giải thoát vĩnh cửu khỏi mọi vấn đề và những nguyên nhân của chúng – những tư tưởng náo động và kết quả của hành động, hay nghiệp – vẫn không phải là mục đích tối hậu của việc bạn có thân người quý báu này... (Lama Zopa Rinpoche)

Continue Reading

NHỮNG GIÁO LÝ VỀ LÒNG BI MẪN  & THẦN CHÚ OM MANI PADME HUM

Biên khảo

NHỮNG GIÁO LÝ VỀ LÒNG BI MẪN & THẦN CHÚ OM MANI PADME HUM

No Comments 22 February 2015

Nếu bạn thực hành lòng bi mẫn đối với những người khác thì kết quả xảy ra là trước hết bạn không làm hại chúng sinh khác. Bắt đầu từ người thân thiết nhất của bạn và đi ra với tất cả chúng sinh còn lại, sẽ không có ai bị bạn làm tổn hại. Sự vắng mặt của tổn hại chính là an bình và vì thế những chúng sinh này cũng nhận được sự bình an... (Lama Zopa Rinpoche)

Continue Reading

CHUYỂN HÓA TÂM (PHÁT KHỞI TÂM TỪ BI)

Biên khảo

CHUYỂN HÓA TÂM (PHÁT KHỞI TÂM TỪ BI)

No Comments 22 February 2015

Khi chúng ta nói về hạnh phúc hay khổ đau, dĩ nhiên đó là những kinh nghiệm của chúng ta về hai tình trạng này – nghĩa là chúng ta bàn về những gì trực tiếp ảnh hưởng lên tâm trí con người. Hãy để sang một bên những câu hỏi triết lý “có hay không có” cái gọi là Thức, phân biệt với cơ thể ta; điều ai cũng thấy rõ là làm người, ai cũng có nhu cầu tự nhiên mong được hạnh phúc và vượt thoát được khổ đau. Đây là một sự thật, vậy chúng ta hãy bắt đầu từ điểm này... (Đức Dalai Lama)

Continue Reading

BẢN TÁNH CỦA TÂM

Biên khảo

BẢN TÁNH CỦA TÂM

No Comments 21 February 2015

... Mọi sự đến từ tâm, vì thế tất cả những gì không ai ưa thích mà giờ đây ta đối mặt cũng đến từ tâm. Tâm được phú cho sự ô nhiễm, và qua những ô nhiễm chúng ta thực hiện những hành động, và theo cácn này chúng ta tạo ra nghiệp sẽ phát triển.... (Thượng Tọa Robina Courtin)

Continue Reading

TU LUYỆN TÂM XẢ

Biên khảo, Phật học phổ thông

TU LUYỆN TÂM XẢ

No Comments 21 September 2014

Để bày tỏ lòng thương chân thật đối với mọi người, chúng ta phải xóa bỏ sự thiên vị trong thái độ của chúng ta đối với họ. Ý nghĩ bình thường của chúng ta đối với kẻ khác luôn bị khống chế ảnh hưởng bởi những cảm xúc phân biệt và dao động. Chúng ta có cảm giác gần gũi với người chúng ta thương... (Đức Đạt Lai Lạt Ma)

Continue Reading

TU LÀ BỎ CÁI GIẢ – NHẬN RA CÁI THẬT

Biên khảo

TU LÀ BỎ CÁI GIẢ – NHẬN RA CÁI THẬT

No Comments 21 September 2014

... Chúng ta nên biết pháp Phật là phương thuốc trị lành tâm bệnh cho chúng sanh. Bệnh lành thì thuốc phải bỏ. Giả sử bây giờ chúng ta bị sốt rét phải uống thuốc sốt rét. Khi bệnh đã lành hoàn toàn, nếu thấy thuốc hay quá tiếp tục uống nữa thì sao? Bệnh trở lại. Cho nên bệnh lành rồi phải bỏ thuốc... (Hòa thượng Thích Thanh Từ)

Continue Reading

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes