THÔNG ĐIỆP CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

Biên khảo

THÔNG ĐIỆP CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

No Comments 07 March 2015

... Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện là một bộ kinh nói về công đức, oai lực của Bồ Tát Địa Tạng thường được các chùa chiền tự viện tại các quốc gia theo khuynh hướng Đại Thừa khai tụng trong suốt tháng bảy, đặc biệt là vào dịp lễ Vu Lan, tức là mùa báo hiếu cha mẹ, tổ tiên theo truyền thống của người con Phật... (Tâm Hà Lê Công Đa)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes