Nhạc Phật

TUYỆT PHẨM: THIÊN THỦ QUÁN ÂM (Thousand Hand Guan Yin)

0 Comments 21 September 2014

guanyinwallpaper

 

 

TUYỆT PHẨM:

THIÊN THỦ QUÁN ÂM

(Thousand Hand Guan Yin)

* * *

Thiên Thủ Quan Âm là điệu múa do vũ sư Trương Kế Cương người Trung Hoa sáng tác. Điệu múa được trình diễn bởi 63 người câm, điếc thuộc vũ đoàn Nghệ Thuật Trình Diễn Người Tàn Tật Trung Hoa. Bởi vì không nghe được nhạc nên có 6 người đạo diễn mặc áo trắng điều khiển giúp họ múa đúng nhịp. Điệu múa này diễn tả truyền thuyết Bồ Tát Quan Âm có nghìn tay. Lòng bi mẫn đại từ, đại bi vô lượng, vô biên của Bồ Tát Quan Âm: Ngày nào thế gian còn một giọt nước mắt thì ta chưa thành Phật.

PHẦN 1

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

* * *

PHẦN 2

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

* * *

PHẦN 3

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

* * *

PHẦN 4

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

* * *

PHẦN 5

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

* * *

PHẦN 6

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

* * *

The Great Compassion Mantra

(Sanskrit) – 大悲咒 (梵音) – Chú Đại Bi (Phạn Âm)

* * *

Na-mo rat-na tra-ya ya.

Na-mah arya-gna-na

Sa-ga-ra, vai-ro cha-na

Byu-ha ra-ja-ta ta-tha ga-ta-ya

Ar-ha-te, sam-yak-sam-buddha-ya

Na-mah sar-va ta-tha ga-te-bhayh

ar-ha te-bhayh

Sam-yak-sam-buddha-bhayh

Na-mah arya-ava-lo-ki-te

Shya-ra-ya bodhi-sa-ttva-ya

Ma-ha sa-ttva-ya

Ma-ha kha-ru-ni-kha-ya

Tadya-that

Om-dha-ra-dha-ra

Dhi-ri-dhi-ri

Dhu-ru-dhu-ru

Itie-vi-tie cha-lae cha-lae

Pra-cha-lae, pra-cha-lae

Ku-su-mae ku-su-ma-va-rae ilae-mae-lae

Che-tae jva-lam apa-na-ya sva-hah.

* * *

Thousand-hand-guan-yin

Thousand-hand-guan-yin1

* * *

Share your view

Post a comment

© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes