VIDEO: THẦN CHÚ ĐẠI BI – (PHẠN NGỮ) – Tụng bởi ni sư Tây Tạng Ani Choying Drolma

Video clip

VIDEO: THẦN CHÚ ĐẠI BI – (PHẠN NGỮ) – Tụng bởi ni sư Tây Tạng Ani Choying Drolma

No Comments 20 September 2014

VIDEO: THẦN CHÚ ĐẠI BI - (PHẠN NGỮ) - Tụng bởi ni sư Tây Tạng Ani Choying Drolma

Continue Reading

PHIM PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH THẦN CHÚ ĐẠI BI TÂM DARANI

Video clip

PHIM PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH THẦN CHÚ ĐẠI BI TÂM DARANI

No Comments 20 September 2014

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH THẦN CHÚ ĐẠI BI TÂM DARANI

Continue Reading

PHIM PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ ĐÀ-RA-NI

Video clip

PHIM PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ ĐÀ-RA-NI

No Comments 20 September 2014

PHIM HOẠT HÌNH PHẬT GIÁO: SỰ TÍCH LỤC TỰ ĐẠI MINH THẦN CHÚ ĐÀ-RA-NI

Continue Reading

GIỚI THIỆU MẬT PHÁP THỜI LUÂN – KALACHAKRA

Biên khảo, Mật tông

GIỚI THIỆU MẬT PHÁP THỜI LUÂN – KALACHAKRA

No Comments 20 September 2014

Phật Pháp có thể chia thành hai thừa, Tiểu Thừa và Đại Thừa. Tiểu Thừa tự nó có thể chia làm hai thừa Thinh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa. Thinh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa khác biệt tùy theo những mặt yếu và mặt mạnh liên hệ với những khả năng của hai thừa và những kết quả đạt được, nhưng những đặc trưng của con đường tu tập mà hàng nhị thừa theo đuổi là giống nhau một cách căn bản... (His Holiness the Dalai Lama)

Continue Reading

KINH PHỔ MÔN – MỘT HƯỚNG NHÌN ỨNG DỤNG

Biên khảo, Học Phật

KINH PHỔ MÔN – MỘT HƯỚNG NHÌN ỨNG DỤNG

No Comments 20 September 2014

Phẩm Phổ môn là một trong những phẩm quan trọng về Phật giáo ứng dụng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức kinh Hoa Sen Chánh Pháp. Tuy nhiên, từ lâu, trong sinh hoạt Phật giáo ở các nước theo truyền thống Phật giáo Đại thừa, người ta đã tách phẩm Phổ môn ra thành một bản kinh độc lập để tụng đọc và thực tập... (TT. Thích Nhật Từ)

Continue Reading

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG QUANH DANH HIỆU BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Biên khảo, Học Phật

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG QUANH DANH HIỆU BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

No Comments 20 September 2014

... Sau khi điểm qua những danh hiệu của Bồ Tát và căn cứ vào những sử liệu, kinh điển còn tồn tại, tác giả đã lý giải cho ta biết nguồn gốc, xuất xứ, tiến trình chuyển hóa và ý nghĩa của danh hiệu Quán Thế Âm, một vị Bồ Tát đã chiếm trọn vẹn cảm tình cũng như được sự sùng bái của hàng trăm triệu người trong vùng Tây Á -cả trong lẫn ngoài Phật giáo... (GS.TS Chun Fang Yu)

Continue Reading

TU TẬP THEO CÔNG HẠNH BỒ-TÁT QUÁN-THẾ-ÂM

Học Phật

TU TẬP THEO CÔNG HẠNH BỒ-TÁT QUÁN-THẾ-ÂM

No Comments 20 September 2014

Hình ảnh Bồ-tát Quán-thế-âm từ lâu đã trở nên gần gũi, thiêng liêng không chỉ với những người Phật tử theo truyền thống Bắc truyền, mà còn trở nên thân thiết đối với mọi tầng lớp quần chúng, nhất là những người Á Đông... (Thích Thiện Tài)

Continue Reading


© 2017 Đại bi. Powered by Wordpress.

Wordpress themes by WooThemes - Premium Wordpress Themes